Uluslararası İşgücü Kanunu!

 Uluslararası İşgücü Kanunu!

Uluslararası İşgücü Kanunu 13 Ağustos 2016 tarihinde 6735 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. İşte Uluslararası İşgücü Kanunu tam metni...


 

Nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın 1. Bölümü, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. 


13 Ağustos 2016 tarihinde 6735 Kanun numarası ile Resmi Gazete'de Uluslararası İşgücü Kanunu yayınlandı ve yürürlüğe girdi.


Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politiklarıjn belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir. 


6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu tam metni için  tıklayın