Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi 16 Nisan'da!

Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi 16 Nisan'da!

Kentsel sorunlarla çözüm yollarının ele alınacağı Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 16 Nisan'da, Eskişehir'de yapılacak. Kongre, Kent Araştırmaları Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi ve kent araştırma dergisi İdeal Kent tarafından düzenlenecek.


Kentsel sorunlarla çözüm yollarının ele alınacağı Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 16 Nisan'da, Eskişehir'de yapılacak. 


"Günümüz kentindeki sorunlar" ana temasıyla yapılacak kongre, Eskişehir'de iki gün sürecek. Türkiye ve dünyada kentleşmeyle ilgili temel sorunların tartışılacağı kongrede, 100'ü aşkın bilim adamı ve araştırmacı bildiri sunacak. 


Kentsel sorunlarla çözüm yollarının ele alınacağı kongreye Nijerya'dan Yunanistan'a, Moğolistan'dan İngiltere'ye 20'ye yakın ülkeden bilim adamı ve araştırmacının yanı sıra Türkiye'den 100'e yakın belediyeden uzman katılacak.  


Kongrede, Minesota Üniversitesi Sosyoloji ve Küresel Çalışmalar bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Micheal Goldman ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli açılış konferansını gerçekleştirecek.


Kongrede şu temalar ele alınacak:


"Günümüz kentleşmesinde aktörler ve dinamikler, kentleşmede temel problemler, kent yönetimi ve sorunlar, mimarlık uygulamaları bağlamında kentsel sorunlar, planlama uygulamaları bağlamında kentsel sorunlar, kent ve çevre sorunları, Türkiye'de konut sorunu ve çözüm önerileri, kentsel dönüşüm politikaları, çöküntü alanları ve kentsel sorunlar, Anadolu'da kentleşme deneyimleri, Eskişehir'de kentleşme deneyimleri, Eskişehir'de kent ve sanayi ilişkisi ve Eskişehir'de kent, kültür ve tarih ilişkisi."


Genel Direktör Osmanoğlu 


Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kentleşme serüveninde iç içe geçen  karmaşık sorunların olduğunu belirtti.


Modern ulus devleti inşa çabalarının olduğu 1950'ye kadar olan dönemin toplumsal-kültürel çatışmaları da beraberinde getirdiğini, bu nedenle sürdürülebilir kentleşme modelinin oluşturulamadığını bildiren Osmanoğlu, sonrasında ise hızlı sanayileşme süreci ve kitlesel göç hareketlerinin yeni kentsel sorunlarını ortaya çıkardığını kaydetti.


Bunların başında gecekondulaşma ve plansız kentleşmenin geldiğini belirten Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,  Adana  ve hatta Diyarbakır başta olmak üzere hızla büyüyen ve metropolleşen pek çok kent altyapı yetersizliklerinden plansız kentleşmeye kadar gündelik yaşamı sekteye uğratan ve zorlaştıran sayısız olumsuzlukla karşı karşıyadır.  Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin inşası bu sorunların sağlıklı ve kalıcı bir şekilde çözümüne bağlıdır.  Ancak devreden çok sayıda problemin çözümü için iyi niyetle yapılan çalışmaların uzun vadeli bir planlamadan ve projeksiyondan yoksunluğu, Türkiye'deki kentleşmeye dair sorunların çözümünün önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca, kentleşmeye dair problemleri sosyolojik boyutu dikkate almadan çözme girişimleri de çözümü imkansızlaştıran bir başka unsurdur."


AA