Ümraniye İnkilap Mahallesi'ne özel hastane geliyor! İmar planı askıda!

Ümraniye İnkilap Mahallesi'ne özel hastane geliyor! İmar planı askıda!Ümraniye İnkilap Mahallesi, 46 pafta, 891 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, imar planını 28 Mayıs 2014'te onayladı. İşte o plan...Ümraniye İlçesi, İnkilap Mahallesi, 46 pafta, 891 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 28.05.2014 tasdik tarihli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28243 dosya numaralı imar plan tadilatını 28 Mayıs 2014'te onayladı, 4 Temmuz 2014 Cuma günü askıya çıkardı. İmar planı, 4 Ağustos 2014'te askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;


Plan notları! 


1- Plan tasdik sınırı; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 46 pafta, 891 ada 17 parsel sınırıdır.


2- Plan tasdik sınırı içerisindeki alan (46 pafta, 891 ada, 17 parsel), özel sağlık tesisi alanıdır.


3- Özel sağlık tesisi alanında; uygulama, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki kitleye göre yapılacaktır. H(maks):4 kat'tır.


4- Açık ve kapalı çıkmalar yapılabilir. 


5- Bodrum katlarda; radyoloji, acil bölümü, yoğun bakım, ameliyathane, poliklinikler, laboratuvarlar ve ilgili birimleri ve v.b. diğer hizmet birimleri yer alabilir. Bodrum katların en fazla 2 katı, iskan edilebilir. 


6- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz. 


7- Uygulama aşamasında jeolojik / jeoteknik etüt raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.


8- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak, bu görüş hükümlerine uyulacaktır.


9- Açıklanmayan hususlarda mer'i imar planı, plan notları ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. 


10- Özel Sağlık Tesis Alanı dışında iskan edilemez. Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz. 


11- Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz.


Ümraniye İnkilap Mahallesi, 46 pafta, 891 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatını indirmek için tıklayın!

Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com