Uşak Merkez'de 11.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Uşak Merkez'de 11.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!T.C. Uşak 2. İcra Dairesi, Uşak ili, Merkez ilçesi, Muharremşah Mahallesi, 179 ada 2 parselde yer alan fabrikayı 11 milyon 96 bin 984 TL'ye satıyor...


T.C. Uşak 2. İcra Dairesi tarafından, Uşak ili, Merkez ilçesi, Muharremşah Mahallesi, 179 ada 2 parselde yer alan fabrika 11 milyon 96 bin 984 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 21 Eylül tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. UŞAK 2. İCRA DAİRESi 2019/204 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, 179 Ada, 2 Parsel, MUHARREMŞAH Mahalle/Köy, Uşak Tapu Müdürlüğüne ait tapu kaydına göre taşınmaz; Uşak Merkez, Muharremşah Köyü179 ada 2 parsel üzerinde tapuda 20.372,57m2 miktarlı arsa olmasına rağmen yerinde yapılan incelemelerde 5.698,00m2 oturum alanlı prefabrik fabrika binası ve ile yine fabrika binasının ön cephesinde yer alan yaklaşık 665,00 m2 oturum alanı iki idari binanın olduğu görüldü.Borçlu Mader Deri San.ve Tic.A.Ş'nin taşınmaz üzerindeki hissesi tamdır
Uşak Merkez Karma Organize Sanayi Bölgesi 1.CaddeNo:17 adresinde 20.372,57m2 miktarlı arsa olmasına rağmen yerinde yapılan incelemelerde 5.698,00m2 oturum alanlı prefabrik fabrika binasının olduğu ve yapıda yapılan incelemelerde fabrika binasının prefabrik taşıyıcı üzeri prefabrik makas üzeri sandviç panel kaplamalı olduğu görüldü.Yeri wash beton duvarları ise panel duvar üzeri sıva ve boyalı olan taşınmazdaki kapı doğramaları demir pencere doğramaları ise pvc'dir.
12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele ve mevcut durum itibariyle binaların yıpranması alınacaktır. Buna göre ,fabrika binası II-C yapı sınıfında yer almaktadır. Hem binanın yaşı hem de mevcut durumdaki hali baz alınarak yıpranma oranı belirlenecektir.( fabrika binası için%10 yıpranma alınacaktır) 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre, II-C sınıfındaki yapının birim maliyeti 710,00-TL/m2dir.
Ayrıca yine fabrika binasının ön cephesinde yer alan yaklaşık 665,00 m2 oturum alanı iki idari binanın zemin katında yapılan incelemede katın idari ofis olarak kullanıldığı görülmüştür. Yerleri laminant parke duvarları sıva üzeri boya olan kattaki iç kapı doğramaları ahşap pencere doğramaları ise pvcdir. İçeriden merpenle ulaşımın sağlandığı 1.kat ise yemekhane,mutfak ve depo ve kısmen idari büro olarak kullanılmaktadır. Mutfak ve yemekhane yerleri seramik duvarları kısmen fayans kısmen sıva üzeri boyalıdır. Depo olarak kullanılan bölümün ise yerleri brüt beton duvarları sıva üzeri boyalıdır. Kattaki kapı doğramaları kısmen ahşap kısmen pvc,pencere doğramaları ise pvcdir.Dış cephesi kaplama üzeri sıvalı olan taşınmazın çatısı prefabrik makas üzeri sandviç panel kaplamalıdır.
2.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele ve mevcut durum itibariyle binaların yıpranması alınacaktır.Buna göre idari bina III-A yapı sınıfında yer almaktadır. Hem binanın yaşı hem de mevcut durumdaki hali baz alınarak yıpranma oranı belirlenecektir.( idari bina için%10 yıpranma alınacaktır) 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre, III-A sınıfındaki yapının birim maliyeti 980,00-TL/m2dir.
Not:Binaların alanları ve yıpranma payları yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerine göre alınmıştır.Keşif günü fabrika binalarının aktif olarak kullanılmadığı görülmüştür. Ayrıca parsel içerisinde bulunan muhtelif yapılar(garaj,sundurma,bekçi kulubesi)ile istinat duvarları çevre duvarları korkuluklar beton ve parke yollar ve diğer taşınmazlar ile ilgili aşağıda çevre düzenlenmesi adı altında yaklaşık bir hesaplama yapılacaktır. . Arsa m2 birim fiyatı emlakçılardan edindiğimiz piyasa rayiç bedel, şehir merkezine mesafesi, kamu imkânlarından faydalanır durumu ve Uşak Belediyesi arsa rayiç bedelleri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi rayiç bedelleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
Yüzölçümü : 20.372,57 m2
Hisse : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 11.096.984,05 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 21/09/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 19/10/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : UŞAK ADALET SARAYI MEZAT SALONU 55 NOLU ODA

Uşak Merkez

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-4562 Sayılı O.S.B.Kanunu'nun 4.Bölüm 15.Maddesinin değişik 3.fıkra:23/10/2008-5807/3 md. OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(Ek fıkra:23/10/2008-5807/3 md.) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır"
OSB'de yer alacak katılımcıların temel vasıfları ile OSB'lerde kurulamayacak tesisler OSB uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Organize Sanayi Bölgeleri kurulurken düzenlenen kuruluş protokolü OSB'nin kuruluş amacını ve bünyesinde yer alabilecek sanayicilerin niteliklerini belirtmektedir. Bu bakımdan kuruluş protokolünde OSB katılımcısı olacaklar için aranan şartlara sahip olmayan alıcıların satış ihalesine iştirak etmeleri mümkün olmayacağından, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi alıcıların ihaleye katılımlarına engel bir durum olmadığı konusunda, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederek uygunluk görüşüne dair resmi evrakı en geç ihale esnasında dosyaya ibraz etmeleri yasal sorunluluktur. Aksi takdirde bu evrağı ibraz etmeyenlerin ihaleye iştirak etmelerinin mümkün olmayacağı;Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, OSB'de yer tahsis edilecek gerçek ya da tüzel kişilerin temel vasıfları ile iştigal konularını belirleyebilir."denilmektedir. Bu nedenle satışa yukarıda yazılı niteliklere sahip istekliler katılabilecekler ve yukarıda yazılı şartları kabul etmiş sayılacaklarına, Müdürlüğümüzce satışına karar verilen ve ihale çıkarılan Uşak İli Merkez İlçe Muharremşah Köyü 179 ada 2 parsel ) ihale usulü OSB yönetmenliği gereğince yapılacağı bu nedenle de ihale katılımcılarının sadece bu taşınmaz yönünden Uşak Karma OSB uygunluk belgelerini ibraz etmeleri gerekeceği 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/204 talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.