05 / 07 / 2022

Üsküdar'da 17.8 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Üsküdar'da 17.8 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmut Paşa Mevki'nde yer alan 2 adet tarihi ev vasıflı gayrimenkul toplamda 17 milyon 825 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmut Paşa Mevki'nde yer alan  2 adet tarihi ev vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkullerin toplam bedeli 17 milyon 825 bin TL.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 731 Ada, 24 Parsel, Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmut Paşa Mevki, olan taşınmaz 209 pafta 35 sokak kapı nolu iki katlı bahçeli kargir evdir. Parselin yol cephesi saç levhalar ile kapatılmış olup parsellerin üzerinde zeminde 80 m2 miktarlı iki katlı tescilli tarihi evler olup 84 parseldeki evde ikamet edilmektedir. 24 Parseldeki iki katlı bahçeli ev terkedilmiş ve oturulamaz durumdadır. Parsellerin içinde çeşitli cinste yetişkin meyveli ağaçlar vardır. Gayrimenkulün bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, yoğun iskan ve villa tipinde yerleşim bölgesi olan Burhaniye mahallesinde olması, ana trafik yoluna yakınlığı, ulaşım şekli, konumu ve üzerinde tescilli tarihi evlerin olması gibi faktörler göz önünde tutularak taşınmazın değeri tespit edilmiştir. Taşınmazın tamamı 8.950.000,00 TL olup, borçluya ait 1/2 hissesine isabet eden 4.475.000,00 TL 'lik kısmı satılacaktır.

Kıymeti : 4.475.000,00 TL
1. Satış Günü : 25/05/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 731 Ada, 84 Parsel, Burhaniye Mahallesi, olan taşınmaz 33 sokak kapı nolu iki katlı bahçeli kargir evdir. Parsellerin üzerinde zeminde 80 m2 miktarlı iki katlı tescilli tarihi evler olup 84 parseldeki evde ikamet edilmektedir. Gayrimenkulün bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, yoğun iskan ve villa tipinde yerleşim bölgesi olan Burhaniye mahallesinde olması, ana trafik yoluna yakınlığı, ulaşım şekli, konumu ve üzerinde tescilli tarihi evlerin olması gibi faktörler göz önünde tutularak taşınmazın değeri tespit edilmiştir. Taşınmazın tamamı 26.700.000,00 TL olup, borçluya ait 1/2 hissesine isabet eden 13.350.000,00 TL 'lik kısmı satılacaktır.

Kıymeti : 13.350.000,00 TL
1. Satış Günü : 25/05/2018 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/15 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/04/2018