04 / 07 / 2022

Üsküdar'da 4.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Üsküdar'da 4.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 4 milyon 800 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı. İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 4 milyon 800 bin TL bedel ile satışa sunuldu. 

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İl, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1109 ada, 12 parsel sayılı, 914,00 m2 arsa miktarlı ve arsa vasıflı taşınmaz. Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1109 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, Barajyolu alt sokağa cepheli olan 12 ve 14 no’lu binalar ile Karslılar sokağa cepheli olan 1 kapı numaralı bina olduğu, ayrıca Barajyolu alt sokağa cephesi olmayan 10/1 kapı numaralı bina bulunduğu görülmüştür. 14 kapı numaralı zemin+1 katlı toplam 2 katlı binada 2 adet daire bulunmaktadır. Üsküdar belediyesi imar arşivinden yapılan incelemede binanın riskli yapı olduğu tespit edilmiş ve tapuya işlenmiştir. Binanın toplam inşaat alanı yaklaşık 280.00 m2’dir. 

 

Adresi: Üsküdar ilçesi, Ünalan (Bulgurlu) Mahallesi, ismetpaşa cd., Barajyolu Alt sok, No:10-12-14 ve Karslılar sok. No:1

Kıymeti: 4.800.000,00 TL 
1. Satış Günü: 11/12/2017 günü 12:00 -12:10 arası
2. Satış Günü: 05/01/2018 günü 12:00 -12:10 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

 


Satış şartları: 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/101 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.