03 / 07 / 2022

Üsküdar'da icradan 18.7 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Üsküdar'da icradan 18.7 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi Üsküdar'ın Beylerbeyi ve Çengelköy ilçelerindeki 3 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 18 milyon 750 milyon TL olarak belirlendi.İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi Üsküdar'ın Beylerbeyi ve Çengelköy ilçelerindeki 3 gayrimenkulü satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 15 Eylül 2017 günü gerçekleşecek.


İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Tapu Kaydı : İstanbul İli, Üsküdar ilçesi, Beylerbeyi Mah., Havuz Başı Mevkii’nde kain; 1 Cilt No, 80 Sayfa No, 769 Ada, 23 Parselde kayıtlı, 651,65 metrekare Yüzölçümlü, Bahçeli Ahşap Ev nitelikli taşınmaz. Tapu takyidatında “2.Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır” şerhi mevcuttur. Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, Yalıboyu Caddesi, Havuzbaşı Sokağı üzerindeki 38 sokak kapı no’lu bahçeli evin tamamıdır. Parsel üzerinde Bodrum+Zemin+Normal kattan ibaret üç katlı bahçeli betonarme kargir ev mevcut olup dış cephesi boyalı ahşap kaplamalı, üzeri çatı üstü kiremit ile kaplıdır. Eve Havuzbaşı Sokağı üzerinden yoldan ahşap doğramalı kapıdan girildikten sonra 20 basamak ile bahçeye ve bahçe içinden tekrar 19 adet mermer basamaklı merpen ile çıkılarak yan cepheden zemin kattan çelik kapıdan eve girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı, demir korkuluklu ve ahşap küpeşteli merpeni vardır. Ayrıca evin bahçe içinden bodrum kattan irtibatlı giriş kapısı vardır. Evin bodrum katta hol, banyo, şömineli salon, banyolu bir oda, kombi odası, zemin katta hol, salon, mutfak, WC, bir oda, normal katta hol, banyo, biri banyolu üç oda ve çatı arasında hol ve banyolu bir oda olup tamamı 380 metrekare kadardır. Evin ıslak zeminleri mermer, salon ve odaların zeminleri lamine parke kaplı olup duvarları boyalıdır. Banyolarda küvet, klozet, lavabo, WC’de klozet ve lavabo olup evin arka bahçesinde kapalı yüzme havuzu vardır. Binanın tamamı tek bağımsız bölüm olarak kullanılmakta olup kapılan ve pencereleri üzeri boyalı ahşap doğramalı, pencereleri çift kat ısı camlı ve üzeri demir parmaklık ile muhafazalıdır. Binada elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcut olup kısmen Boğaziçi deniz manzaralıdır. Bahçe içinde yetişkin meyveli ve meyvesiz ağaçlar, yetişkin cam ağacı ile süs bitkileri ve yoldan girişli üzeri panjur kepenk ile muhafazalı iki araçlık otopark yeri vardır. İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 2968 sayılı yazısından; Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 127 pafta, 769 ada, 23 parsel sayılı yer 22.07.1983 T.T.’li1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında; “KonutAlanında” kalmakta olup, parsel üzerinden. grup tescilli, Korunması Gerekli Kültür Varlığı mevcuttur. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı i,le onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı karan ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 2.2 maddesine göre; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlan doğrultusunda ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karar alınarak plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır denilmekte olduğu anlaşılmıştır.


Kıymeti :11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/09/2017 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 27/10/2017 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adliyesi KARTAL / İSTANBUL2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mah., Su Yolu Mevkii’nde kain; 3 Cilt No, 204

Sayfa No, 1217 Ada, 24 Parselde kayıtlı, 1.127,00 metrekare Yüzölçümlü, Bahçe nitelikli taşınmaz.

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi," Çengelköy Mahallesi, Güzeltepe Caddesi, Suyolu Çıkmazı

Sokağı kain; 138 pafta, 1217 Ada, 24 Parsel sayılı 1.127,00 metrekare miktarlı boş arsa olup, bir bölümü ise zemini kilit taş kaplı açık otopark olarak kullanılmaktadır.


İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih

ve 2968 sayılı yazısından; Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 138 pafta, 1217 ada, 24sayılı parsel

22.07.1983 T.T.’li 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında; kısmen “Konut Alanında” kısmen de “Eğim ve Boğaziçi Peyzajı nedeni ile Yeşil Olması Gerekli Alanda” kalkmaktadır. 2960 sayılı yasanın geçici 4. maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış, ancak yapı yapılmamış yerlerdeyeşil alan statüsü uygulanır. Parselin Eğim ve Boğaziçi Peyzajı nedeni İle

Yeşil Olması gerekli Alanda kalan kısmında hiç bir yapı yapılamaz. Ayrıca Boğaziçi Peyzajı yönünden

yeşillendirilecek bu alanların dokusu korunacaktır. Ancak Özel mülkiyete ait ve imar planında Boğaziçi

peyzajı yönünden yeşillendirilecek alan ve manzara terasları kullanımında kalan alanlarda; sadece

yaya + servis yolları, seyir terası, oturma grubu v.b. sabit olmayan tesisler ile peyzaj düzenlemesi

yapılabilir denilmekte olduğu anlaşılmıştır.


Kıymeti :1.650.000,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 15/09/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 27/10/2017 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adliyesi KARTAL / İSTANBUL3 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mah., Su Yolu Mevkii’nde kain; 3 Cilt No, 205 Sayfa No, 1217 Ada, 25 Parselde kayıtlı, 1.203,00 metrekare Yüzölçümlü, Bahçeli İki Katlı Bina nitelikli taşınmaz.

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Güzeltepe Caddesi, Suyolu Çıkmazı

Sokağı kain; 138 pafta, 1217 Ada, 25 Parsel sayılı 1.203,00 metrekare miktarlı arsa ve üzerinde kurulmuş olan 22 sokak kapı no’lu ana taşınmazın tamamıdır. Parsel üzerinde zeminde 85,00 metrekare alanda kurulmuş Bodrum+Zemin+Normal kattan ibaret üç katlı betonarme karkas bina mevcut olup dış cephesi ısı

izolasyonlu sıvalı-boyalı, üzeri çatı üstü PVC kaplıdır. Binaya bahçe içinden 7 basamak çıkılarak yan

cepheden zemin kattan çelik kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve alüminyum

korkuluklu merpenleri vardır. Bina zemin kattan sonra yolda 1.50 m., yan cephelerde ise 1.00 m.

kadar çıkmalı ve öncesinde tamamı iş yeri olarak kullanılan bina halen boş durumda olup bodrum katta hol, mutfak, WC, laboratuar,kombi odası ve salon, zemin katta danışma bölümü, hol, WC, salon, ofis odası, normal katta hol, WC, salon ve banyolu yönetici odası olarak bölünmüş olup bodrum katın zemini seramik, zemin ve normal katın giriş holü zeminleri seramik, diğer bölümleri laminant parke kaplı olup duvarları boyalıdır. Binada elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcut olup pencereler PVC doğramalıdır. Normal kat salon ve yönetici odası önünde etrafı alüminyum doğramalı korkuluklu balkonları vardır.


İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 2968 sayılı yazısından; Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, 138 pafta, 1217 ada, 25 sayılı parsel 22.07.1983 T.T.’li 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında; kısmen “Konut Alanında” kısmen de “Eğim ve Boğaziçi Peyzajı nedeni ile Yeşil Olması Gerekli Alan- da” kalkmaktadır.2960 sayılı yasanın geçici 4. maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış, ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır. Parselin Eğim ve Boğaziçi Peyzajı nedeni İle Yeşil Olması gerekli Alanda kalan kısmında hiç bir yapı yapılamaz.Ayrıca Boğaziçi Peyzajı yönünden yeşillendirilecek bu alanların dokusu korunacaktır. Ancak Özel mülkiyete ait ve imar planında Boğaziçi peyzajı yönünden yeşillendirilecek alan ve manzara terasları kullanımında kalan alanlarda; sadece yaya + servis yolları, seyir terası, oturma grubu v.b. sabit olmayan tesisler ile peyzaj düzenlemesi yapılabilir denilmekte olduğu anlaşılmıştır.


Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oram : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/09/2017 günü 16:10 -16:20 arası

2. Satış Günü : 27/10/2017 günü 16:10 - 16:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adliyesi KARTAL / İSTANBUL


Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde


elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50   sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana

ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar

kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.

Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca

bilgi almak isteyenlerin 2017/346 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan

olunur. 26/07/2017