ÜSY Lojistik İnşaat Hafriyat Asfalt Yol Yapımı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ÜSY Lojistik İnşaat Hafriyat Asfalt Yol Yapımı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! ÜSY Lojistik İnşaat Hafriyat Asfalt Yol Yapımı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ÜSY Lojistik İnşaat Hafriyat Asfalt Yol Yapımı Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Uğur Yıldırım tarafından kuruldu.ÜSY Lojistik İnşaat Hafriyat Asfalt Yol Yapımı Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Uğur Yıldırım tarafından kuruldu.

ÜSY Lojistik İnşaat Hafriyat Asfalt Yol Yapımı Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
a)Her türlü Hafriyat işlerini yapmak,yaptırmak,gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır,kiralar,ihale verdiği işletmeler araç satar veya kiraya verir. b)Her nevi mesken ve işyerleri inşaat edip satmak.İnşaat yapmak için arsa ve malzeme temin etmek.Her türlü inşaat malzemesi alım-satımını, ithalat-ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili satış mağazaları açmak, bayilikler almak, bayilikler vermek. Her nevi inşaat yapımı için resmi ve özel ihalelere katılmak. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak. Her nevi Gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alım-satımı ve pazarlamasını yapmak. Konusu ile ilgili nakil vasıtaları satın almak ve taşımasını yapmak.c)Yurt içinde ve dışında inşaat, altyapı, taahhüt işleri yapmak, ihalelere girmek, alınan ihaleleri başkalarına devretmek, veya başkalarından devralmak. Baraj, liman, köprü, rıhtım, tünel, toplu konut, mesken, ticarethane, fabrika ile kanalizasyon, içme suyu yağmur suları, sulama kanalları, drenaj kanalları, sel suları yatakları, DTT, elektrik, ısıtma sistemi galerileri, yol, menfez, alt ve üst geçit, doğal gaz, petrol boru hattı, taş, kum çakıl ocakları, maden ve kömür üstü dekopajları gölet inşaatı ve arıtma tesisleri, organize sanayi hava alanı, orman yolları, taahhütlerini inşa etmek, ettirmek, yapmak ve yaptırmak. İNŞAAT-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. ASFALT a)- Asfalt üretim tesisleri kurmak, işletmek,kiralamak, kiraya vermek ve bu tesislerde asfalt üretimi yapmak. üretilen mamulün dahili ve harici pazarlamasını yapmak. b)- Her türlü asfalt, petrol ve petrol türevleri,benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı, gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alınımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma,depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. c)- Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. Akaryakıt ve Diğer Petrol türevleri ile ilgili bayilikler almak. ç)- Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG),oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazlarını taşlanması,depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. d)- Prefabrik konut yapı inşaat tesisleri ve fabrikasyon tesisleri kurmak inşaat malzemeleri alım satımı gerektiğinde ithalatını ihracatını yapmak. e)- Her türlü , inşaat malzemelerinin alımını,satımını, imalatını yapmak. İnşaat taahhüt işleri müteahhitlik hizmetleri, yapmak. malzemeli veya malzemesiz inşaatlar yapmak, bina arsa ve arazilerini almak, satmak, parselasyon yapmak, inşaat malzemesi alım satımını yapabilmek için beylikler almak. f)- Yurtiçinde ve yurt dışında konut, apartman, toplu konut, afet konutları, katlı otoparklar, fabrika binaları, sanayi tesisleri, benzin istasyonları, depo ve özel antrepolar sanayi siteleri, çarşılar,sağlık evleri, her çeşit okul binaları,su, kanalizasyon, baraj, yol, köprü, alt geçit inşaatları, park bahçe düzenlemeleri, otel ve motel ve bilimum turistik tesisler, liman inşaatı ve taahhüdünü ifa etmek. sanayiye yönelik imalathane, fabrika tesis etmek ve bu işlerle ilgili her türlü hafriyat, nakliyat ve hazır beton iskelelerini ve restorasyon ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Orta Mah. Kaptanıyerya Cad. Tekşen Apt. No:18/8 KARTAL