Utopia World Hotel'in devri için onay bekleniyor!

Utopia World Hotel'in devri için onay bekleniyor!

Utopia World Hotel satış süreci ile ilgili  alınması gereken tüm izinler tamamlandı ve devir için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı bekleniyor...


Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Utopia World Hotel satış süreci ile ilgili güncelleme yayınladı. 

19 Kasım 2019 Tarihinde Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopya Turizm İnşaat'a ait Utopia World Hotel'in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.'ne satışı için gerekli izinlerin alınması sürecinde, Rekabet Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü'ndeki inceleme tamamlandı ve onay için T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına sunuldu. Gelinen bu süreçte, Utopya Turizm İnşaat ile ilgili alınması gereken tüm izinler tamamlandı ve devir için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı bekleniyor.

Utopya Turizm İnşaat'ın KAP açıklaması: 
19.11.2019 Tarihinde Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Şirketimize ait Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne satışı için gerekli izinlerin alınması sürecinde, Rekabet Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü' ndeki incelemenin tamamlanmış olup onay için T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına sunulduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Gelinen bu süreçte, Şirketimiz ile ilgili alınması gereken tüm izinler tamamlanmış olup devir için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı beklenmektedir.

İşbu  açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 - 7 kapsamında  yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.