Utopya Turizm İnşaat bağımsız denetim şirketini belirledi!

Utopya Turizm İnşaat bağımsız denetim şirketini belirledi!Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi, Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'in genel kurulda onaya sunulmak üzere, bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verdi.


Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi, Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'in  genel kurulda onaya sunulmak üzere, bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verdi. 


AÇIKLAMA:

Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.