Üvey babadan miras kalır mı?

Üvey babadan miras kalır mı?Miras, vefat eden kimsenin geride bıraktığı mallarda hakkı olan şahıslar ile her birinin payını ve bu paylarla ilgili hesap şekillerini gösteren hükümler ve kaideleri ifade ediyor. Peki, kanunen üvey babadan miras kalır mı?


Üvey babadan miras kalır mı?

Miras, vefat eden kimsenin geride bıraktığı mallarda hakkı olan şahıslar ile her birinin payını ve bu paylarla ilgili hesap şekillerini gösteren hükümler ve kaideleri ifade ediyor.


Miras hükümlerinin düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, miras, vefat eden kimsenin yasal mirasçılarına kalıyor. Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanıyorlar.


Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu oluyorlar.


Yasal mirasçılık sırasının başında, vefat eden kişinin kendi altsoyu ve diğer kan hısımları bulunuyor. Evlâtlık ve altsoyu da evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. 

Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam ediyor. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmuyorlar. Peki, kendi altsoyu bulunmayan üvey babadan miras düşer mi?


Vefat eden kimsenin eşi mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte birini alıyor. Yani bu durumda, sağ kalan anneye üvey babadan geçen 1/4'lük miras, annenin de vefatı halinde, çocuklarına kalıyor.


Miras kimlere kalır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com