Uzan Plaza'ya teklif gelmedi

Uzan Plaza'ya teklif gelmedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), Beyaz Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş, Rumeli Holding A.Ş, Medya Park Yayıncılık A.Ş ile Star Televizyon Hizmetleri A.Ş şirketlerinin borçlarından dolayı devraldığı ve satışa çıkardığı 'Rumeli Plaza' Ticari ve İktisad
TMSF tarafından 55 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkarılan ve satış ihalesinin bugün yapılacağı bildirilen ticari ve iktisadi bütünlüğe teklif veren olmadığı için, satış gerçekleştirilemedi.


Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük, gayrimenkuller ve menkuller ile bu mal, hak ve varlıkların sözleşmelerinden oluşuyordu.