Vakıf GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Vakıf GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Vakıf GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2020 tarihinde  düzenlendi. 


Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağan genel kurul sonuç bildirimi hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2020 gerçekleşti. 

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2019 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - 2019 Yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
10 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Dilek ve temenniler,
15 - Kapanış.

Dosya için  tıklayın