Vakıf Varlık Kiralama 500 milyonluk kira sertifikası ihraç edecek!

Vakıf Varlık Kiralama 500 milyonluk kira sertifikası ihraç edecek!Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı.


Vakıf Varlık Kiralama tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 500 milyon TL tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi yayınlandı.

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5.000.000.000.-TL (BeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 01.03.2018 tarih ve 9/318 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 500.000.000.-TL (BeşyüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.