Vakıf Varlık Kiralama 62 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

Vakıf Varlık Kiralama 62 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

Vakıf Varlık Kiralama'nın 62 milyon TL tutarında ve azami 90 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için hazırlanan tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı...


Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı.

Vakıf Varlık Kiralama tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satışa sunulmak üzere, 62 milyon TL tutarında ve azami 90 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi yayınlandı.

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5.000.000.000.-TL (BeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 01.03.2018 tarih ve 9/318 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satışa sunulmak üzere, 62.000.000.-TL (AltmışikiMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 90 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.