28 / 11 / 2023

Vakıflar'dan İstanbul, Antalya ve Aydın'da kiralama ihaleleri

Vakıflar'dan İstanbul, Antalya ve Aydın'da kiralama ihaleleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya, Aydın ve İstanbul Bölge Müdürlükleri yap-işlet-devret modeline göre muhtelif taşınmazlarını kiraya vermek üzere ihale açtı.Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü merkez ilçe Karşıyaka Mahallesinde 1 parselde kayıtlı 23 bin 322 metrekare yüzölçümlü arsayı kiraya verecek.

Muhammen inşaat bedeli 5 milyon 636 bin 155 YTL olarak belirlenen taşınmazın kira ihalesinde 169 bin 84 YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, 17 Ekim 2007 tarihinde saat 14.00'de yerli ve yabancı kuruluşların birlikte veya münferiden katılmalarına açık olarak kapalı teklif usulü ile Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

Firmalar ihalenin şartnamesini Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin edebilecekler.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise merkez ilçe Umurlu mevkinde bulunan 3 bin 969 metrekare zeytinyağı fabrikası ve depo binalarını yerli ve yabancı kuruluşların birlikte veya münferiden katılmalarına açık olarak kapalı teklif usulü ile onarım (restorasyon) süreleri dahil toplam 25 yıllığına kiraya verecek.

Toplam muhammen bedeli 982 bin 923 YTL olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 29 bin 487 YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, 4 Ekim 2007 tarihinde saat 10.00'da Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Söz konusu ihaleye katılmak isteyen firmalar şartnameyi Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin edebilecekler.

Zeytinyağı fabrikası ve depo binalarından oluşan taşınmazlar, içerisindeki yakıt kazanı ve makine aksamı dahil kullanma ya da muhafaza etme fonksiyonuna yönelik rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması, projenin idare tarafından kabul edilmesine müteakip ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayının alınması için 2 yıl, onarıma ilişkin tüm izin ve belgelerin ilgili kurumlarca uygunluğu onaylanan projelerine göre restorasyon ve çevre düzenleme işlerinin 3 yılda tamamlanması, yer teslim tarihinden itibaren ilk beş yıl aylık 100 YTL kira alınması, 6. yıl için aylık bin YTL, takip eden yıllarda her yıl DİE'nin yayınladığı ÜFE oranında artış yapılmak kaydıyla belirlenen bedellerden az olmamak üzere kira bedeli ödenmesi şartıyla kiraya verilecek.

-İSTANBUL VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-

Öte yandan İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şişli ilçesi merkez mahallesi Nakiye Elgün (Kırağı) sokağında bulunan 172 metrekare arsayı 876 bin 571 YTL, aynı yerde bulunan 169 metrekare arsayı ise 872 bin 895 YTL muhammen bedel üzerinden yap-işlet-devret modeline göre toplam 10'ar yıl süreyle kiraya vermek üzere ihale açtı.

Muhammen bedeli 876 bin 571 YTL olarak belirlenen taşınmazın ihalesinde 26 bin 207 YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak. 872 bin 895 YTL muhammen bedelli arsanın geçici teminatı ise 26 bin 186 YTL olarak belirlendi.

İhaleler, 8 Ekim 2007 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında kapalı teklif usulü ile İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak. Katılımcılar ihalelere ait şartnameyi müdürlükten temin edebilecekler.

Söz konusu taşınmazların kira ihalesinde her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanacak. 2 yıl içerisinde tatbikat projesi hazırlanacak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından inşaat ruhsatı alınarak inşaat bitirilecek ve işletmeye geçilecek.

Aksi halde sözleşme fesih edilerek idareye yatırılan teminat ile o zamana kadar ki kiralar irat kaydedilecek ve yapılan masraf ve imalatlar idareye bağışlanmış sayılacak.

İhalelerde sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması, inşaat bitirilip İşletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması şartı da aranacak.

Geri Dön