Validebağ Korusu imar planı danıştaydan döndü!

Validebağ Korusu imar planı danıştaydan döndü!

Validebağ Korusu'nun Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/ 1000 ölçekli planlar atlatılarak 1/ 5000'lik plan kapsamına alınması Danıştay'dan döndü. Danıştay, plan iptali kararına itirazı kabul etmedi...Danıştay, Validebağ Korusu'nun 1 /1000 ölçekli planlar atlatılarak 1/5000'lik Nazım İmar Planı kapsamına alınmasının iptaline karşı açılan temyiz davasında belediyenin itirazını redderek mahkeme kararını onadı. 

Mimarlar Odası ve Validebağlılar, 1/1000'lik plan yerine 1 / 5000'lik planın yürütmesinin durdurulması için 2009 yılında dava açıp kazanmış, ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve koruma planlarını onaylayan Kültür Bakanlığı bu karara itiraz etmişti. 

Danıştay kararıyla dava sürecine son söz söylenmiş oldu. 


Ne anlama geliyor? 


Üst mahkemenin karan, 2011 tarihli mahkemenin plan iptal kararının onandığını gösteriyor. 

Karar, son aylarda gündeme mahalle sakinlerinin direnişine sebep olmasıyla gelen cami inşaatıyla ilgili değil, korunun çevresindeki park olarak görülen parsele ilişkin planlar için alınmıştı. 

ÎBB, 2008 yılında Validebağ Korusu çevresinde 1/5000 ölçekli Validebağ Korusu 1. Derece Doğal SİT al ara ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım îmar Plara'ra devreye sokmuştu. Mimarlar Odası ve Validebağ Gönüllüleri, 1 /1000 ölçekli planlar atlanarak 1/5000'lik plan yapılmasının koru ve çevresinde yapılaşmaya yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkmış ve dava açmıştı. 


Açılan davada Validebağ Gönüllüleri'ni haklı bulan malikeme, ÎBB'nin planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varmıştı. Malikeme, planın 'Validebağ Korusu ve çevresinin doğal değerlerinin korunması amacıyla bağdaşmadığma'hükmetmişti. 

Validebağ Gönüllüleri'nin koru ve çevresini korumaya yönelik açtığı başka davalarsa devam etmekte. İstanbul Gazetesi