06 / 07 / 2022

Validebağ Korusu'nun millet bahçesine dönüştürülmesiyle ilgili önerge verildi!

Validebağ Korusu'nun millet bahçesine dönüştürülmesiyle ilgili önerge verildi!

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'nun millet bahçesine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar meclis gündemine taşındı. CHP'li Kabakoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kabakoğlu, Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'nun millet bahçesine dönüştürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin soru önergesi verdi. Kabakoğlu, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Kabakoğlu, ''Aşağıdaki sorularımın Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddelerine uygun olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesi ve Sayın Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim'' diye konuştu.

Kabakoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Aşırı göç ve plansız yapılaşma; yıllardır, kentlerimizin yaşanabilir olmasını zorlaştıran en önemli etkenlerdir. Bu sebeple; kentlerin tarihsel, doğal ve kültürel unsurlarının birbiriyle uyumu sorunu, günümüzde “yaşanabilir kentler” kavramının sıkça tartışılmasına neden olmaktadır. Anayasamızın çevre ile ilgili maddeleri, devletin, önlemek, korumak ve geliştirmek görev ve yükümlülüğünün yanı sıra; kültürel, doğal ve tarihsel miras hakkını da güvence altına almıştır. “Sağlıklı ve düzenli kentleşme” ve “şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten planlama” yükümlülükleri de, bu çerçevede konumlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik hukukunun temel ilkelerini içeren Anayasa, uluslararası hukuka da açık olduğundan; geriye götürülmezlik ilkesi de tanınmış olmaktadır. Bu ilke, devlet-birey ve doğa ilişkilerinde; yükümlülük, ödev ve hak şeklinde somutlaşmaktadır. 1999 yılından bu yana birinci derece doğal sit alanı olan Üsküdar Validebağ Korusu, ev sahipliği yaptığı, yarısı göçmen türlerden teşekkül eden 120 kuş türü, 4 binin üzerinde ağaç ve çalılığının içinde yaşayan çok sayıda hayvanla, İstanbul için gerçek ve doğal bir ekosistemdir. Hal böyleyken, iktidarınız dönemlerinde, çevre ile ilgili Bakanlığın yürüttüğü birçok projede çok büyük aykırılıklar, yanlışlıklar ve uyumsuzluklar yaşanmıştır. Validebağ Korusu; Koşuyolu, Altunizade, Acıbadem, Barbaros Mahallelerinde yaşayanların nefes alabildikleri ve flora + fauna + homo sapiens üçlüsünü bir arada görebildikleri tek alandır. Doğal bir alanın “millet bahçesi” adı altında yapılaşmaya açılmasıysa, telafisi mümkün olmayan tahribatlara sebebiyet verecektir.''

Validebağ Korusu nun millet bahçesine dönüştürülmesiyle ilgili önerge verildi!

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kabakoğlu'nun soruları:
1. Üsküdar Validabağ Korusu için düşünülen “millet bahçesi” projesi çalışmaları hangi  aşamadadır ve projenin yaklaşık maliyet ve fizibilite raporu var mıdır? Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hangi aşamadadır? 

2. Bakanlık, zaten birinci derece doğal sit alanı olan ve halkın kullanımına açık olan Koru  için başka bir düzenlemeye neden ihtiyaç duymuştur? Bununla ilgili bir kamuoyu araştırmanız var mıdır? Bölge sakinlerinin projeye karşı itirazları neden dikkate alınmamaktadır? 

3. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın daha önce beyan ettiği üzere, millet bahçeleri, atil  alanların kamuya kazandırılması amacıyla yapılmaktadır. Fakat Validebağ Korusu gibi ekolojik dengeyi yansıtan doğal bir yeşil alanın yapılaşmaya açılarak projelendirilmesi, bu amaca ne ölçüde hizmet etmektedir? 

4. Türkiye'de birinci sit alanı içinde bulunan başka bir millet bahçesi” projesi var mıdır? 

5. “Millet bahçesi” adı altında yapmaya ve uygulamaya koymaya başladığınız projeler, il  il kaç metrekare olarak planlanmaktadır ve bunların maliyetleri nelerdir? Bu proje alanları; canlılık ve ekosistem açısından ne bir tür zenginliğine ev sahipliği yapabilecektir? Validebağ Korusu’nda zaten var olan flora ve fauna çeşitliliği, millet bahçelerinde ne düzeyde sağlanabilecektir? 

6. Millet bahçesi projesinin yapım ve inşa süreçlerine ilişkin olarak, koruda meydana gelecek tahribata ilişkin bir ön çalışma yapılmış mıdır? Millet bahçesi ile başlayan yapılaşma sürecinde, Üsküdar Tibaş Parkı'nda yapılan bina benzeri bina yapım süreçlerinin önüne nasıl geçilecektir? 

7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kırsal, kentsel ve kültürel çevresel değerlerin  bozulmasını önlemek, bunları korumak ve geliştirmek görev ve yükümlülüğü altında olduğuna göre; var olan değerlerin bozulması ve geriye götürülmesi, anılan anayasal sorumluluğu ve gelecek kuşaklara karşı taşıdığı ödev ve sorumlulukla nasıl bağdaşabilecektir? 

Validebağ Millet Bahçesi projesi revize edildi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com