19 / 08 / 2022

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası kanunu Resmi Gazete'de!

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası kanunu Resmi Gazete'de!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı. 

Anadolu Ajansı'ndan Muhammed Nuri Erdoğan'ın haberine göre; kanuna göre, geçici vergi dönemleri de dahil olacak şekilde 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu çerçevesindeki enflasyon düzeltmesine ilişkin koşulların oluşup oluşmadığına göz önünde bulundurulmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

 Varlıklarını TL ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası kanunu Resmi Gazete de!

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı açıklanan dönemler, "enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem" şeklinde belirtilecek. 

31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. 

Yapılan enflasyon düzeltmesinden meydana gelen kar/zarar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında belirtilecek. Bu şekilde belirlenen geçmiş sene karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş sene zararı zarar olarak görülmeyecek. 

TL dönüşümüne vergi istisnası
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde TL'nin payının yükseltilerek finansal istikrarın desteklenmesi için, yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olacak şekilde bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna tutulacak.

 Varlıklarını TL ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası kanunu Resmi Gazete de!

Kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemiyle ilgili beyannamenin verilme tarihine kadar TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarında değerlendirmeleri halinde, dönem sonu değerlemesinden ortaya çıkan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı vergiden istisna sayılacak. 

Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların TL'ye çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergiye tabi olmayacak. Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi çerçevesinde Merkez Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden ortaya çıkan faiz ve kar payları da dahil sayılacak. 

Bu çerçevede bir geçici vergi döneminden sonra TL'ye dönüşümün gerçekleşmesi halinde dönem sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına denk gelen kur farkı kazançları da vergiden istisna tutulacak.

Kur korumalı TL mevduatta vergi istisnası!

Kur korumalı TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan yapılma şartı kaldırıldı!