17 / 08 / 2022

Kur korumalı TL mevduatta vergi istisnası!

Kur korumalı TL mevduatta vergi istisnası!

Dünya Gazetesi köşe yazarı Akif Akarca bugünkü köşesinde döviz ve altın hesaplarından kur korumalı TL mevduata dönüşümü ve vergi istisnalarını kaleme aldı. İşte Akif Akarca'nın 'Döviz ve altın hesaplarından kur korumalı TL mevduata dönüşüm ve vergi istisnaları' başlıklı yazısı...Dünya Gazetesi köşe yazarı Akif Akarca bugünkü köşesinde döviz ve altın hesaplarından kur korumalı TL mevduata dönüşümü ve vergi istisnalarını kaleme aldı. İşte Akif Akarca'nın 'Döviz ve altın hesaplarından kur korumalı TL mevduata dönüşüm ve vergi istisnaları' başlıklı yazısı...

1- Kur korumalı mevduat

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk Lirası’nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlamak amacıyla, 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)” ve 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)” ile düzenlemeler yapılmıştı.

Keza, buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin de döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiş ve buna ilişkin “Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)”  ile “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/2)” 11 Ocak 2022 tarih ve 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan düzenlemelere ilişkin Uygulama Talimatları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 11 Ocak 2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Kur korumalı TL mevduatta vergi istisnası!

Yukarıda yer verilen düzenlemelere göre uygulama şöyle olacaktır:

Döviz hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi:
- Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin (yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişilerin) 20/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin (Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişilerin) ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan

- ABD Doları,

- Euro ve

- İngiliz Sterlini

cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru (Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru)  üzerinden Türk Lirası’na çevrilecektir. (Diğer döviz cinsinden hesaplar kapsam dışındadır.)

Bankalar tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için ise 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacaktır.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacaktır. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez

Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılayacaktır.

Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kâr payı banka tarafından ödenecektir.

Vade sonu kurunun (Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunun) dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacaktır.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır. (Hesap açılırken vadeden önce çekimin koşulları hakkında hesap sahibi bankaca bilgilendirilecektir.)

Açılan İlgili hesaplarda faiz, vade ve benzeri sözleşme değişiklikleri yapılamayacaktır.

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları yukarıda belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilecektir. 

 

 Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'da yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.