Vasiyetname değiştirilebilir mi?

Vasiyetname değiştirilebilir mi? Vasiyetname değiştirilebilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Evlenmeden önce gayrimenkulümü noter vasıtasıyla ölümümden sonrası için bağışta bulunmuştum. Daha sonra evlendim. Bu gayrimenkulü satıp başka almayı düşünüyorum. İleride sorun olur mu?' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Evlenmeden önce gayrimenkulümü noter vasıtasıyla ölümümden sonrası için bağışta bulunmuştum. Daha sonra evlendim. Bu gayrimenkulu satıp başka almayı düşünüyorum. İleride sorun olur mu?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Evlenmeden önce gayrimenkulümü noter vasıtasıyla ölümümden sonrası için bağışta bulunmuştum. Daha sonra evlendim. Bu gayrimenkulu satıp başka almayı düşünüyorum. İleride sorun olur mu? ● H.Ö.

★ ★ ★ ★ ★

Bir kimse yasada açıklandığı şekilde vasiyetname yapabilir. Yasa vasiyetname yapılmasına üç şekilde imkan tanımakla birlikte bunlardan ikisi tatbik edilebilir şekildedir. İlki el yazısı ile vasiyetname, ikincisi noterde yapılan resmi vasiyetnamedir.

Bunlardan birinin tatbiki neticesi o vasiyetname uygulanır. Okuyucum noterde vasiyetname yapmış. Bu vasiyetname ile gayrimenkulünü birine vaziyet etmiş. Şimdi bu gayrimenkulünü satmayı düşünüyor. Bir vasiyetname yapılır, sonra başka bir vasiyetname ile ilkinde hüküm altına alınan hususlar değiştirilebilir.

Bu halde ikinci vasiyetname geçerli olur. Bir başka yol olarak, ilk yapılan vasiyetten tamamen vazgeçilir. Bu halde ilk vasiyetname geçersiz olur. Bunlar bir ihtilaf kaynağı değildir, normal kabul edilen işlemlerdir.

★ ★ ★ ★ ★

Bir vasiyetname yapılır eldeki değerli eşya birilerine vasiyet edilir, veya okuyucumun olayında olduğu gibi gayrimenkuller vasiyet edilebilir. Ancak vasiyet eden yaşantısında bunlardan tasarruf edebilir. Vefatında elde ne kaldı ise vasiyetname bunlara uygulanır.

Vasiyetname yapan kişiye “Niye bunları harcadın?” denilemez. Sonuç olarak, vasiyetname yapılır, ölüm anında elde ne varsa işte bunlar için vasiyetname tatbik edilir.

Biraz uzattım, oysa kısacası şu: Okuyucum bu evi satabilir, bir problem yaşanmaz veya vasiyetnameden dönebilir yeni bir düzenleme yapabilir veya toptan ortadan kaldırabilir. Rahat olsun.