Vasiyetname örneği 2020!

Vasiyetname örneği 2020!

Bir kimsenin ölümünün ardından geçerli sayılan bir ya da birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemiyle vasiyetname hazırlanıyor. Peki vasiyetname hangi şartlarda hazırlanabilir? İşte vasiyetname örneği 2020...


Vasiyetname, bir kimsenin ölümünün ardından bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemi amacıyla hazırlanan metin olarak biliniyor.

Resmi olarak ya da mirasın bırakanın el yazısı ile yapılabilen vasiyetname sözlü olarak da yapılabiliyor. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi amacıyla Medeni Kanun'da bulunan hükümlere uygun olarak hazırlanıyor.

Vasiyetçi vasiyetname yazarken aşağıdaki şartlara uyması gerekiyor: 

- Bütün vasiyetnamenin el yazısıyla yazılması olması gerekiyor.
-  Vasiyetçi yıl, ay, günü göstermek amacıyla vasiyetnamede tarihi de el yazısıyla yazması gerekiyor. 
- Vasiyetçi vasiyetnameye el yazısı ile imzasını atmalı. Mühür veya herhangi bir alet vasıtası ile imza, parmak basma ve benzeri şekilde imza şartı geçerli sayılmıyor. 
- İmza vasiyetnamenin en sonuna, son satırın altına atılması gerekiyor.
- El yazısı ile hazırlanan vasiyetname notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılıyor. Vasiyetçi vasiyetnamesini kendi de saklayabiliyor.

Vasiyetname ile eğer bir taşınmaz mal bırakılacaksa, taşınmazın adres ve tapu bilgilerinin vasiyetnameye göre belirtilmesi gerekiyor. İşte vasiyetname örneği 2020...

Vasiyetname örneği 2020

…………yılı…………ayının…………günü…./……/…… Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………, …………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen ………………….. bana başvurarak bir vasiyetname düzenlenmesini istedi. Kendisinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olduğunu anladım. Yanında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz” demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım. İlgilinin kimliği hakkında ibraz ettiği belge ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. Vasiyet eden ……..………………….. şu suretle söze başladı: “(Bu kısma vasiyet edenin son ve gerçek istekleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi. Bu sözleri tutanağa yazılarak okuması için vasiyet edene verildi. Okuduktan, son ve gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra birlikte imzalandı, mühürlendi. …………yılı ………… ayının ………… günü…/……/…… 


VASİYET EDEN 

ADI VE SOYADI

İMZA


NOTER ADI VE SOYADI-ÜNVANI 

İMZA RESMİ MÜHÜR 
 

Vasiyetname örneği 2019!