Vatandaşların yüzde 96'sı tapu işlemlerinden memnun!

 Vatandaşların yüzde 96'sı tapu işlemlerinden memnun!Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem yaptıran müşterilerin memnuniyetini ölçmek için anket düzenledi


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülke genelinde tapu müdürlüklerinde gün içinde işlem yapanlar, bölge müdürlükleri vasıtasıyla telefonla arayarak memnuniyetleri ölçüldü. 

     Ankette, vatandaşlara ''Ne zaman geldiniz'', ''İşleminizi yaparken bir sorunla karşılaştınız mı'', ''İşleminiz çabuk halloldu mu'' ve ''İşlem sırasında çok beklediniz mi'' gibi sorular yöneltildi. 

     Anket sonuçlarına göre, vatandaşların yaklaşık yüzde 96'sı, tapu işlemleriyle müdürlüklerin mekansal ve fiziksel durumunu ''iyi'' olarak değerlendirdi. 

     ''Müdürlüğün işleyişiyle ilgili beğenmediğiniz bir husus var mı'' sorusuna vatandaşların yüzde 94'ü ''hayır'' yanıtını verdi. 

     Tapu müdürlüklerinden hizmet alanların yüzde 99,03'ü işlemlerinin randevu gün ve saatinde yapıldığını belirtti. 

     ''Tapu müdürlüğünün işleyişiyle ilgili beğenmediğiniz bir husus var mı'' sorusunun cevabı yüzde 94,91 ile ''hayır'' oldu. 

     

     -İşlemler başvurunun yapıldığı günde bitiriliyor- 

     

     Vatandaşların yüzde 91,16'sı, işlemlerinin başvuru yaptıkları gün içerisinde bitirildiğini, yüzde 97,11'i de işlemleriyle ilgili verilen bilgilerin yeterli olduğunu ifade etti. 

     ''Tapu sicil müdürlüğünün işleyişiyle ilgili beğenmediğiniz bir husus var mı'' sorusunu ise vatandaşların yüzde 92,05'i ''hayır'' seçeneğini işaretleyerek cevapladı. 

     

     -İstek ve şikayetler dikkate alınacak- 

     

     Vatandaşlar tarafından anket kapsamında ifade edilen istekler, tapu müdürlüklerince değerlendirilecek. Şikayetler konusunda ise gerekli önlemler alınacak. 

     

AA