Vektör Tasarım Dekorasyon İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Vektör Tasarım Dekorasyon İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Vektör Tasarım Dekorasyon İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Özcan Nadir ve Yalçın Karakuş tarafından 100 bin TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Pendik'te kuruldu.Vektör Tasarım Dekorasyon İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Özcan Nadir ve Yalçın Karakuş tarafından 100 bin TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Pendik'te kuruldu.


Vektör Tasarım Dekorasyon İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;a)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek ve her türlü inşaat malzemeleri alımı ve satımını yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, satmak ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e     Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri yapmak, satmak, kiraya vermek, işletmek devir almak ve devretmek. f)Her türlü dekorasyonla ilgili olarak: spor salonlarının saha çizimi, her tür bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, her tür halı, asma tavan-kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı imalat ve tadilat işlerini yapmak. g.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, yol asfaltlama, beton, çelik, demir,  kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. h.   Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k   Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı n.Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi; o.Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. ö.   İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. p.lgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.Vektör Tasarım Dekorasyon İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres;Pendik,  Yenişehir Osmanlı Blv. Çağdaş Kurtköy Avm B Blok No 10-1/6