Veraset ilamı harcı 2021!

Veraset ilamı harcı 2021!Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı ile miras bırakanın ölümünden sonra geriye yasal olarak bıraktığı mirasçıları ve bu mirasçıların pay oranlarını gösteriyor. Peki, veraset ilamı harcı 2021 ne kadar?


Veraset ilamı harcı 2021!
Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı ile miras bırakanın ölümünden sonra miras dağılımı veraset ilamı ile gösteriliyor. Bu belge Sulh Hukuk Mahkemesi ve noterden alınabiliyor. Yasal mirasçı oldukları tespit edilen kimselere bu belge veriliyor.

Veraset ilamı talebi için bir dilekçe ile idareye başvuru yapıalbiliyor. Ayrıca veraset ilamı alınırken harç parası ödemesi de ödeniyor. Peki, veraset ilamı harcı 2021 ne kadar?

Veraset ilamı harcı 2021!

Veraset ilamı harcı 2021

Veraset ilamı noter ücreti 2021 yılında asgari olarak 224 TL olarak tahsil ediliyor. 

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilyor.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaliyle ilgili dava hakkı saklı tutuluyor.

İcra ve iflas harçları 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com