27 / 05 / 2022

Veraset ilamı neden alınır?

Veraset ilamı neden alınır?

Bir yakınınızın vefatı ile geride bıraktığı mallar için veraset ilamının alınması isteniyor. Peki veraset ilamı nedir, veraset ilamı neden alınır? Yanıtı haberimizde...Veraset ilamı neden alınır?

Bir kimsenin ölümü vuku bulduğu zaman, geride bıraktığı malların yeni sahiplerinin kim olduğu, kimin ne kadar paya sahip olduğu her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Yapılan bu tartışmalar için çözümleri devlet miras paylaşımı hususunu "Miras Hukuku" altında toplamıştır. Hukuken kimin mirasçı olup olmadığını gösteren belge ise veraset ilamı olarak ifade ediliyor. Veraset ilamı neden alınır?


Veraset ilamı nereden alınır?

Söz konusu belge, Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınıyor. Mirasçı olduğunu düşünen herkes Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunup, veraset ilamı belgesini talep edebiliyor. Veraset ilamı alınabilmesi için bazı belgeler isteniyor.


Ayrıca, veraset ilamı alınabilmesi için belli bir süre kısıtlaması bulunmuyor. İsteyen herkes, istediği zaman gerekli belgelerle gidip başvuruda bulunabiliyor.


Veraset ilamı için gerekli evraklar..

* Ölüm belgesi,

* Nüfus Kayıt Örneği,

* Veraset ilamı istemi içeren dilekçe.Veraset ilamı için dilekçe örneği...


.... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler:M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller: Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep:Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ...../......../20...


(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com