Veraset intikal vergisi beyannamesi!

Veraset intikal vergisi beyannamesi! Veraset intikal vergisi beyannamesi!

Ölen kişinin yakınlarına kalan mallar üzerinden mirasçıların mirasçılığı kabul etmesi halinde devlet tarafından alınan bir vergi oluyor. İşte bu vergi için mirasçıların veraset intikal vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor...
Veraset intikal vergisi beyannamesi!


Veraset intikal vergisi beyannamesi veraset yoluyla kalan malların belediyeye bildirimi anlamına geliyor. Şöyle açıklamak gerekirse; vefat eden bir kimsenin kalan malları için  yakınlarının (kalan mirası kabul etmeleri halinde) o malların toplam bedeli üzerinden devlete bir vergi ödemesi gerekiyor. Bu vergi de veraset ve intikal vergisi olarak isimlendiriliyor. Ancak bu vergiyi ödeyebilmek için gayrimenkullerin bağlı bulunduğu belediyeye bir veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek sorumluluğu bulunuyor.Veraset intikal vergisi beyannamesinde veraset ilamında adı geçen varislerin adı soyadı ve imzasının olması zorunlu bir uygulamadır. Veraset intikal vergisi beyannamesi örneği aşağıdaki gibidir:


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

..................

V.D.KODU1…………………………………  İNTİKALİN ŞEKLİ(*)

Vergi Dairesi Müdürlüğüne

Veraset

İvazsız İntikaller

2…………………………………………İl-İlçe 3……………………………………………Olay Kayıt ve Hs. Def. Sıra No.

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

Tablo 1: ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN

1. Vergi Kimlik Numarası(**)

2. Soyadı / Unvanı

3. Adı

4. Baba Adı

5. Mesleği/Faaliyeti

6. Ölüm Yeri ve Tarihi

7. İvazsız İntikalin Meydana Geldiği Yer ve Tarih

8. İkametgah veya İşyeri Adresi

Mahalle:

Cadde/Sokak:

Kapı No:

Daire No:

İl/İlçe:

Posta Kodu:


Tablo 2: MÜKELLEFLERİN

Vergi Kimlik No(**)

Adı Soyadı / Unvanı

AkrabalıkDerecesi

Doğum Tarihi

İkametgah veya İşyeri Adresi /Telefon No.

İMZA(*) İntikal hangi şekilde meydana gelmiş ise ilgili haneye (x) işareti konulacaktır.

(**) T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir?
Veraset beyannamesi için gerekli belgeler!
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği!
Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir?
Veraset ve intikal işlemleri nasıl yapılır?


Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com