Veraset intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Veraset intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Veraset intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?: Ölüm Türkiye'de meydana gelmişse mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde, ölüm tarihini izleyen dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir ülkede bulunması halinde ise altı ay içinde verilir...Veraset intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?


Matrahı belirlenen vergi, VİVK'nın 16. maddesinde düzenlenen tarife dilim oranları üzerinden alınıyor. Mirasçılara intikal eden gayrimenkulün veraset ve intikal vergisi 3 yılda ve 6 eşit taksitte ve her yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödeniyor. İntikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi mirasçılar tarafından tamamen ödenmedikçe devir ve ferağ yapılamıyor ve üzerinde her hangi bir ayni hak tesis edilemiyor.


Veraset intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?


1- Ölüm Türkiye'de meydana gelmişse mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde, ölüm tarihini izleyen "dört ay içinde", mükelleflerin yabancı bir ülkede bulunması halinde ise ölüm tarihini izleyen "altı ay içinde", beyanname veriliyor. 


Mükelleflerin ölüm tarihinde yabancı ülkede bulunmaları iki şekilde söz konusu olabilir. Birincisi, ölüm tarihinde herhangi bir sebeple yurt dışında olmaları, ikincisi, yurt dışında ikamet ediyor olmalarıdır. Her iki durum da beyanname vermek için ölümün gerçekleştiği ayı takip eden aydan itibaren 6 aylık süreleri vardır. 


Beyanname verilme süresi mirasçılık sıfatının kazanılmasına da bağlı oluyor. Örneğin; mirasçı olduğu iddiasıyla mirastan pay almak için dava açmış ve bu davayı kazanmış bir şahıs için beyanname verme süresi, mirasçılık sıfatının kazanıldığı andan (mahkeme kararından) itibaren 4 aydır. 


2- Ölüm yabancı bir ülkede meydana gelmişse mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde, ölüm tarihini izleyen "altı ay içinde", mükellefler, ölenin bulunduğu ülkede oldukları takdirde, ölüm tarihini izleyen "dört ay içinde", mükellefler, ölenin bulunduğu yerin dışında, başka bir yabancı ülkede oldukları takdirde, ölüm tarihini izleyen "sekiz ay içinde", beyanname veriliyor. 


Mirasçıların birden fazla olması ve bunların çeşitli ülkelerde olması halinde beyanname verme süresi her biri açısından farklı oluyor.


3- Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen "bir ay içinde", beyanname verilmesi gerekiyor.Veraset intikal vergisi beyannamesi nereye verilir?
Veraset ve intikal vergisi oranları nedir?
Veraset ve intikal vergisi kanunu nedir?
Veraset intikal vergisi beyannamesi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com