Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir?

Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir? Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir?

Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir?: Vefat halinde kişinin kalan mallarını mirasçılarının kabul etmesi halinde mirasçıların devlete ödemek zorunda olduğu her yıl farklı oranların belirlendiği bir vergidir...
Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir?


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre veraset yoluyla veya karşılıksız bir şekilde mal kazanan şahıs veraset ve intikal vergisi mükellefi sayılıyor.  Aynı Kanun’un 9. maddesinde ise mükelleflerin beyanname verme süreleri belirlenmiştir. Buna göre veraset yoluyla intikal durumlarında:


- Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;


- Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. 

Mirası reddetmemiş mirasçıların bu beyannameyi süresi içinde vermemeleri halinde ise, beyannamenin verilmemesinden kaynaklanan hukuki yaptırımlarından sorumlu oluyor.


Veraset intikal vergisi beyannamesi ne demektir? sorusunun cevabından sonra beyanname için gereken evrakları da şu şekilde sıralayabiliriz: 


Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini verirken; tapu veya tapular, vefat edenin banka veya bankalarda parası var ise bunların dökümü, hisse senedi, tahlil, telefon, araba gibi vs. menkul malları varsa bunların dökümü ve birer fotokopilerinin vergi dairesinin isteğine göre borçlar var ise bunların belgeleri ile birlikte yazılmaları gerekiyor.


Veraset İlamı, Tasdikli Emlak Beyanları, Muhtardan Ölüm İlmühaberi Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine eklenerek veraset vergi dairesine veriliyor ve bu işlemler bittikten sonra verilmiş olunan veraset beyanı komisyona giriyor. Komisyon beyanı değerlemeye alıyor, beyan edildiği değerlerden farklı değerler çıkarsa değerlerinin üzerine eklenip, bundan sonra varisler adına vergi çıkmış ise her kişi adına ayrı ayrı tahakkuk fişi çıkarılıyor.Veraset ve İntikal Vergisi stopaj yoluyla nasıl ödenir?
Hangi mallar Veraset ve İntikal Vergisi kapsamına girmez?
Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!
Veraset ve intikal vergisi kanunu nedir?
Veraset ilamı noterden alınır mı?Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com