Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!

Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi! Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!

Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi ve bu verginin ne zaman ödeneceği 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu çerçevesinde belirleniyor. Söz konusu açıklama aşağıda yer alıyor...
Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!


Veraset ve intikal vergisinin ne zaman ödeneceğine ilişkin hükümler, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, veraset ve intikal vergisinin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. 


Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi!


Veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi şu şekilde açıklanıyor:

- Ölüm Türkiye’de, mükellefleri de Türkiye’de ise, 4 (dört) ay; - Ölüm Türkiye’de mükellefleri yurtdışında ise, 6 (altı) ay; 

- Ölüm yurt dışında mükellefleri Türkiye’de ise, 6 (altı) ay; - Ölüm yabancı bir ülkede mükellefleri ölümün olduğu ülkede ise, 4 (dört) ay, 

- Başka bir yabancı ülkede ise 8 (sekiz) ay içinde verilir.


Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ekleri şu şekildedir:


1) Veraset ve intikal vergisi beyannamesi

2) Veraset ilamının aslı veya onaylı örneği

3) Ölenin oturduğu yerdeki muhtardan alınacak ilmuhaber

4) Bankadaki paralar için faizli bakiyeyi gösterir bankadan alınacak belge

5) Araba için ruhsat fotokopisi

6) Tapu fotokopisi

7) Emlak vergi değerini gösterir belediye veya ilgililerden alınacak belge

8) Silah ve başka malların ruhsat fotokopisi

9) Hisse senedi ve ilmuhaber fotokopileri

10) İnidirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler

11) Ticari bilanço ve gelir tablosuGayrimenkule beyannamenin verilme süresi 4 ay içinde olmalı!
Veraset beyannamesi için gerekli belgeler!
Veraset intikal vergileri!
Veraset ve intikal vergisi oranları nedir?Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com