Veraset ve intikal vergisi 2.taksit ödeme süresi 2017!

Veraset ve intikal vergisi 2.taksit ödeme süresi 2017! Veraset ve intikal vergisi 2.taksit ödeme süresi 2017!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilen veraset vergisinde 2. taksit ödemeleri ay sonuna kadar devam ediyor..Türkiye sınırları içerisinde özel kişilere özel ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutuluyor.

 

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. 

 

Vergi, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde tahsil ediliyor. Vergi, belli bir süre boyunca belli aylarda ödeniyor. 

 

Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de ödenen bu vergi tahakkukundan itibaren üç yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor.


 
Veraset ve intikal vergisi taksitleri

 

2017 yılı miras vergisi için ilk taksit ödemeleri Mayıs ayı içerisinde tahsil edildi. Veraset vergisi 2. taksit ödemeleri ise 1 Kasım itibari ile başladı. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. 


 
Veraset ve intikal vergisi, gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödeniyor. 

 

Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor.

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com