Veraset ve intikal vergisi için 15 gün kaldı!

Veraset ve intikal vergisi için 15 gün kaldı!

Kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçıların ödemek zorunda olduğu veraset ve intikal vergisi için 15 gün kaldı..Veraset ve intikal vergisi, şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor.


Buna göre kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda oluyor.


Vergi ödemelerinden önce vergi dairesine beyanname verilmesi gerekiyor. Veraset ve İntikal Vergisi;

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


MatrahVerginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için110

Sonra gelen     500.000 TL için 315

Sonra gelen     1.110.000 TL için520

Sonra gelen    2.000.000 TL için725

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30


Veraset ve intikal vergisi ödeme tarihi

Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. 2016 yılı veraset ve intikal vergisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapılıyor. 31 Mayıs'ta sona erecek veraset ve intikal vergisi için 15 gün kaldı.


Verginin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılıyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com