Veraset ve intikal vergisi için son 1 hafta!

Veraset ve intikal vergisi için son 1 hafta!

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödenen vergi oluyor..Veraset ve intikal vergisi, Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödenen vergi oluyor.


Vergi mükellefiyeti; Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte; Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihten itibaren başlıyor.


Veraset ve intikal vergisi her sene değil, yalnız 3 sene boyunca ödeniyor. Sene içerisinde iki taksitte ödenebiliyor. 


Veraset ve intikal vergisinin ilk taksiti Mayıs ayı içerisinde, ikinci taksiti Kasım ayı içerisinde ödeniyor. Buna göre, veraset ve intikal vergisi ilk taksit ödemeleri için son 1 hafta kaldı.


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


MatrahVerginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için110

Sonra gelen     500.000 TL için 315

Sonra gelen     1.110.000 TL için520

Sonra gelen    2.000.000 TL için725

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30


Emlak ve çevre temizlik vergisi için son 1 hafta!


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com