Çukurova Balkon

Vergi borcunda indirim nasıl yapılır?

Vergi borcunda indirim nasıl yapılır? Vergi borcunda indirim nasıl yapılır?

Vergi borcu olan mükellef, tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde vergi dairesine cezalarda indirim talebinde bulunabiliyor. Peki, vergi borcunda indirim nasıl yapılır? İşte yanıtı...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Vergi borcunda indirim nasıl yapılır?

Vergi borcu olan mükellef, tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde vergi dairesine cezalarda indirim talebinde bulunabiliyor.


İndirim talebi, mükellefin indirime konu olan cezayı belirlenen vade tarihi içerisinde ödeyeceğini ya da aşağıda sayılan teminat türlerinden birini göstererek vadenin bitiminden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirmesi koşulu ile geçerli olacaktır.


Vergi Usul Kanunu esaslarına göre, vergi mükellefi, yapılan tarhiyata karşı uzlaşma veya cezalarda indirme talebinde bulunma haklarından sadece birinden yararlanabiliyor.


Mükellef, yapılan tarhiyat dolayısıyla kesilen cezaya karşı vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihini takip eden 30 günlük dava açma süresi içerisinde cezalarda indirim hakkından yararlanmak üzere ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde.ödeyeceğini bildirirse; 


- Vergi ziyaı cezası mükellef adına ilk kez kesilmiş ise yarısı, takiben kesilenlerde üçte biri,


-Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,indirilir. Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek kesilen cezalar için indirimden yararlanabilir. 


Aksi halde uzlaşma tutanağı imzalandıktan sonra söz konusu indirim hakkı ortadan kalkar.


Vergi uzlaşma sonuçları nelerdir?