Vergi ve arsa teşvikine devam

Vergi ve arsa teşvikine devam Vergi ve arsa teşvikine devam

Danıştay'ın Teşvik Yasası'nı durdurması bedelsiz arsa ve vergi desteklerini etkilemiyor. Bakan Çağlayan yasadaki prim ve enerji desteği için ise yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Adana Sanayi Odası'nın yaptığı başvuru üzerine, Danıştay 10. Dairesi'nin Teşvik Yasası'nı durdurması teşvikleri etkilemeyecek. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 5084 sayılı Teşvik Yasası kapsamındaki teşviklerin tümüyle durdurulmasının söz konusu olmadığını belirterek `Bedelsiz arsa tahsisi ve vergi destekleri devam ediyor' dedi. Çağlayan `Sigorta işveren primi desteği ve enerji desteğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kısa süreli bir gecikme olabilir, ilgili kurumların yazılı görüşleri alınarak yeni düzenleme yapılacak, uygulama aksama olmadan sürdürülecek' dedi.

Sadece şekil yönünden durdu


Bilindiği gibi `49 il ve iki ilçede' Arsa Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı, sigorta primi işveren hissesinin devletçe karşılanması ve enerji desteği teşvikleri uygulanmakta olduğuna işaret eden Bakan Çağlayan, `İlgili Daire, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigorta primi işveren hissesi teşviği ile ilgili Genelgeyi ve Hazine Müsteşarlığı'nın da enerji desteği ile ilgili tebliği çıkarırken, usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı görüşlerini almadan belirlediği yönünde yapılan başvuru üzerine usul (şekil) yönünden yürütmeyi durdurmuştur' dedi.

Turizm teşvikleri de değişti

Çağlayan `Sonuçta 5084 kapsamındaki teşviklerin tümüyle durdurulması söz konusu değil' dedi. Bu arada turizmi Teşvik Yasa Tasarısı dün TBMM Komisyonu'nda benimsendi. Komisyon, tali komisyon olduğu gerekçesiyle tasarının sadece 2 maddesini görüştü. Tasarının, turizm tesisi yapılması için kesilen ağaçların yerine 2 katı veya başka bir alan 4 katı ağaç dikilmesi, bu ağaçların bakımının tahsis süresince işletmeci tarafından yapılmasına ilişkin maddesi önergeyle değiştirildi.


(Star)