04 / 10 / 2022

VN 61 Turizm İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

VN 61 Turizm İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

VN 61 Turizm İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ümraniye'de, 50 bin TL sermaye ile 16 Şubat 2015'te, Emre Yıldız Müdürlüğü 'nde kuruldu.VN 61 Turizm İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 16 Şubat 2015'te 50 bin TL sermaye ile, Emre Yıldız Müdürlüğü'nde kuruldu.


VN 61 Turizm İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1.  Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak,galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 2.Her türlü inşaat malzemesi tuğla,kiremit,kum,çakıl,çimento gibi malzemelerin alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. 3.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar,baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4.Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,işyeri,inşaatlarını yapmak,satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve arazilar üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 5.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü sanayi  ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 10.Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı. 11.Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 12.Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 13.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek. 14.Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 15. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek. 16.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 17.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 18.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak,gemi ve yat kiralamak. 19.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 20.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 21.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Geri Dön