14 / 08 / 2022

Volars Mühendislik Ve Kentsel Dönüşüm Limited Şirketi kuruldu!


Volars Mühendislik Ve Kentsel Dönüşüm Limited Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Volkan Arslan tarafından kuruldu.Volars Mühendislik Ve Kentsel Dönüşüm Limited Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Volkan Arslan tarafından kuruldu.

Volars Mühendislik Ve Kentsel Dönüşüm Limited Şirketi konusu: 
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Şirket her türlü etüt,plan,proje,mimarlık,mühendislik müşavirlik hizmetleri ve danışmanlığı,mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında,jeolojik, jeoteknik,jeofizik etütler ve maden etüdleri,hidrolojik,hidrojeolojik etüdler,sıcak su etüdler, sıcak su etüdleri,jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama,araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sondaj,inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması,ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması,kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları,ÇED raporlarının hazırlanması,beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri,jeolojik,jeoteknik,jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması. Her türlü inşaat,taahhüt,hafriyat,nakliyat,alt ve üst yapı işleri ile,iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak,kendi nam ve hesabına,kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisler yapmak,yaptırmak,satmak veya ticaretini yapmak,yurt içinde ve yurt dışında,konut ve hizmet binaları, sosyal tesisler,baraj,sulama şebekeleri, karayolu,orman yolları gibi alanlarda inşaat,müteahhitlik,mühendislik ve taşeronluk işleri yapmak,konusu ile ilgili, devletin ve sektörlerinin veya özel sektörlerin her türlü inşaat ihalelerine katılmak,taahhüt etmek ve bu konularda her türlü etüt,plan ve proje yapmak, teknik müşavirlik,şantiye şefliği,TUS ve kontrollük hizmetleri yapmak,her türlü gayrimenkul alım satımını yapmak,bilumum inşaat malzemeleri,ithali,ihracı alımı,satımı,dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak konusu ile ilgili her türlü,iş makineleri,nakil vasıtaları ve bunların yedek parçalarını almak,satmak,kiraya vermek,kiralamak,ithalat ve ihracatını yapmak,zemin,su,sıcak su ve maden sondajı yapmak,temel mühendisliği uygulamalarında müteaahitlik müşavirlik hizmetleri,her türlü iksa uygulamaları yapmak,vibreks kazık,fore kazık,mendeks kazık,minik kazık,ankraj,diyafram duvar,well point,zemin ıslah ve enjeksiyon işleri,püskürtme beton uygulamaları yapmak,iskele ve deniz yapıları,mimari projeler,alt yapı projeleri,dekorasyon projeleri,teknik müşavirlik,kontrollük,bilirkişilik,etüt fizibilite ve organizasyon işleri,gayrimenkul mükellefiyet,kat mülkiyeti,kat irtifakı tesis etmek,tapu ve kadastro dairelerinde ifraz ve tevhit,parselasyon ile ilgili olarak her türlü muamelelerde bulunmak. Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şehircilik ve 6306 sayılı kanun gereğince kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek,yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları,her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa sandalye ve hertürlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu,ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını,pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak.Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar.Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını,satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet,traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin,yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.