Wallis ve Futunalılar Türkiye'den ev alabilir mi?

Wallis ve Futunalılar Türkiye'den ev alabilir mi?

Wallis ve Futuna vatandaşları Türkiye'ye gelerek buradan gayrimenkul sahibi olabilir mi? Wallis ve Futunalılar Türkiye'den ev alabilir mi? Wallis ve Futunalılar Türkiye'den arsa alabilir mi? Wallis ve Futunalılar Türkiye'den işyeri alabilir mi?


Wallis ve Futunalılar Türkiye'den ev alabilir mi?

Wallis ve Futuna, Fransa'nın denizaşırı sahip olduğu topraklardandır. Konum itibariyle Pasifik Okyanusu'nda, Fiji Adaları'nın kuzeyinde bulunan ada, birbirinden yaklaşık 200 km uzak olan iki ana ada grubundan oluşmaktadır. Adanın başkenti Uvea adasında bulunan Mata Utu şehridir.


Peki, Wallis ve Futuna vatandaşları Türkiye'ye gelerek buradan gayrimenkul sahibi olabilir mi? Wallis ve Futunalılar Türkiye'den ev alabilir mi? Wallis ve Futunalılar Türkiye'den arsa alabilir mi? Wallis ve Futunalılar Türkiye'den işyeri alabilir mi?


Tapu Kanununda yabancıların tapu edinimleri ile ilgili olarak yapılan düzenlemelere göre yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'ye gelerek buradan mütekabiliyet şartı olmadan gayrimenkul sahibi olabiliyor.


Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen Wallis ve Futuna vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri temin ederek, tapu dairesine müracaatta bulunmaları gerekiyor.


Gerekli belgeler:

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:


-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,


-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,


-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.