www.2barazi.com hizmete girdi

www.2barazi.com hizmete girdi

2-B arazi kanunun onaylandığı şu günlerde danışmanlık hizmeti vermek amacıyla www.2barazi.com kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Bu girişim www.2barazi.com isimli web sitesinde tarif edildiği üzere bugüne kadar hakkında çok şey söylenen, çok yasa çıkarılan, çok yasa iptal edilen binlerce insanı ilgilendiren böyle önemli bir konuda 2-B arazileri zilyetlerine hizmet vermek amacıyla, hukukçu ve gayrimenkul uzmanı Cihangir Dönmez tarafından kuruldu.

Belgeleri ile başvuran vatandaşların öncelikle zilyet oldukları arazinin 2-B mi, kültür arazisi mi,orman arazisi mi olduğu belirlenecek, ellerindeki belgelerin hukuki incelemesi yapılarak netice kendilerine bir raporla belgelenecek. Bu aşamadan sonra eğer başvuru sahibi talep ederse dosya açılarak eksik belgeler ve bilgiler toplanarak devletin yürürlükteki ve çıkaracağı yasalar çerçevesinde hak sahipliklerinin tapuya dönüşmesi için danışmanlık hizmeti verilecek.

2-B arazi satışına aracılık etmeyeceklerini belirten Cihangir Dönmez, misyonlarının tamamen tarafsız olarak 2-B zilyetinin mevcut durumunun tespitini yapmak ve zilyetin talebi halinde tapu aşamasına kadar yeni çıkan yasa çerçevesinde danışmanlıklarını üstlenmek olduğunu belirtti.

pus