Yabancıya gayrimenkul satışı cari açığı azaltacak!

Yabancıya gayrimenkul satışı cari açığı azaltacak!

Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, yabancıya gayrimenkul satışının cari açığın finansmanında önemli bir katkısı olduğunu açıkladı.Reagroups Gayrimenkul Pazarlama'nın Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, Türkiye’de konut piyasasının cazibesini koruması yabancılara konut satışlarında ilginin daha çok arttığını, konut satışlarında yabancı yatırımcı oranındaki artışın 2019 yılında da devam ettiğini belirtti. Keleş, ülkemizde yabancıya konut satışları cari açığın finansmanında en önemli kaynaklardan biri oldu. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’nin cari işlemler hesabındaki açık, her geçtiğimiz yıl daha yüksek oranda yabancıya konut satışından sağlanan döviz girişiyle finanse edilebileceğini belirtti.

Mütekabiliyet yasasının çıktığı 2012'den bu zamana kadar yabancıya gayrimenkul satışı artarak sürdüğünden bahseden Keleş, Son on yılda olduğu gibi 2019 yılında da yabancıların gayrimenkul alımları yükseldi. Yabancıların satın aldığı 45 bin 483 adet konut yabancıya satışta tarihin en yüksek yılı olarak kayıtlara geçti ve gerçekleşen döviz girişi 4.8 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Cari Açığın Finansmanında Önemli Katkı Sunuyor

Geçtiğimiz yıl küresel ekonomide görülen tüm zorluklara ve olumsuz etkenler karşısında özellikle ihracatta yaşanan olumlu performansın sonucunda İhracat 2019 yılında  bir önceki yıla göre yüzde 2,04 yükselerek 180 milyar 468 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9 düşerek 210 milyar 394 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yıl dış ticaret açığı ise bir önceki yıla göre yüzde 44,9 düşüş kaydederek 29 milyar 926 milyon dolar oldu. Türkiye’de ihracat dışında döviz getirisinde potansiyeli en yüksek ürünlerinden birisinin gayrimenkul olduğunu ifade eden Keleş, geçtiğimiz yıl yabancıya gayrimenkul satışı ile 4,8 milyar dolarlık net döviz girdisine bakarsak 2019 yılında dış ticaret açığını kapatmadaki katkısının yüzde 16'ya ulaştığı açıklandı.

Keleş, Türkiye’den ev alan yabancıların diğer sektörlere de yarar sağlayacağını bu sektör geniş bir alanda yer alıyor. Gayrimenkul alan yabancılar evi ile ilgili alışverişini yapacak olmasının yanı sıra, çocuğunu Türkiye’de okutacak, tedavisini Türkiye’de olacak, ticaretini Türkiye ile yapacak. Gayrimenkul sektörü ülkemizin dış finansman ihtiyacına sadece geçen yıl konut ve işyeri satıp 4 milyar 800 milyon dolarlık pozitif katkı sağladı. Türkiye'nin cari açığı azaltıp yönetilebilir bir düzeye çekebilmesi için gayrimenkul sektör ününde katkıda sunması için hükümet tarafından orta ve uzun vadeli yeni teşvik programları hazırlanması gerektiğinden bahseden Keleş, hükümetin yabancının konut edinimindeki teşviklerinin genişletmesi, yabancıya satışın döviz kazandırıcı hizmetler ticareti kapsamına alınması ve yabancıya ev satan şirketlere ihracatçılar gibi fuar, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi ile birlikte sektörün daha hızlı büyüyeceğini belirtti.

Turizmde Ortaya Çıkacak Kayıp Gayrimenkul İle Telafi Edilebilir?

Türkiye’de turizm gelir ve giderlerinin ülke ekonomisinin geneli açısından büyük bir yeri bulunuyor. Ödemeler dengesi içinde turizmin payı, ülkenin yıllık ekonomik seyrini belirleyebiliyor. Tüm dünyada Corona virüs salgınının hızla yayılması turizmin de aralarında olduğu birçok sektörü olumsuz etkileyeceğinden bahseden Keleş, bu noktada 2020 yılında gayrimenkul sektöründe yabancıya gayrimenkul satışının çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu, gayrimenkul sektöründe yabancıya satışıyla ülkeye döviz girişinin arttırılması için geniş kapsamlı teşvik çalışmaları yapılması gerektiğinden bahseti.

Yabancıya her 2 konuttan biri İstanbul'dan satıldı!