19 / 08 / 2022

Yağmur İmar Çözüm Merkezi Şehir Planlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Yağmur İmar Çözüm Merkezi Şehir Planlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Kemal Yağmur tarafından kuruldu.Yağmur İmar Çözüm Merkezi Şehir Planlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Sancaktepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Kemal Yağmur tarafından kuruldu.

Yağmur İmar Çözüm Merkezi Şehir Planlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır. 1-) Şehir ve bölge planlama işleri yapmak proje yönetimi ve danışmanlığını yapmak. Ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede fiziksel mekansal gelişmelerin bir plan düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunmaktır. Şirket Şehir plancısı, planlı gelişmenin sağlanması için, yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekânsal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal ekolojik etmenleri birlikte değerlendirerek geleceğe yönelik amaç ve hedefleri koyan, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlayan, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında rol alır. Plancının uygulamadaki rolü planın parçaları olarak ortaya çıkan projeleri tanımlamak, bu projeleri koordine etmek, yönlendirmek, denetlemek veya projelere dönük danışmanlık hizmetlerini yürütmektir. Şehir planlamanın konusu mekân, eylem alanı planlamadır. Mekânın ölçeği, ülke ve bölge düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmeyi kapsar. Planlama, ölçeğe dayalı nitelik farklılaşmasının yanı sıra, kentsel işleve ya da yerleşmeyi karakterize eden sosyo-ekonomik faktörlere göre niteliğe dayalı olarak da farklılaşmaktadır; metropoller, sanayi kentleri, turizm merkezleri gibi. Bu alanlara yönelik planlama çalışmaları ise niteliklere bağlı olarak farklılaşmaktadır ; kent bütünü planı, metropoliten alan bütünü planı, turizm, sanayi vb. sektörel planlamalar gibi hizmetler vermek. Her türlü ve her ölçekte imar planı ve plan tadilatı yapmak yaptırmak. -konusu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri yapmak -her türlü hayvansal ve kimyasal gübre ticareti yapmak İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Türkiye sınırları içinde ve yabancı ülkelerde resmi ve devlet kuruluşlara ile iktisadi devlet kuruluşlara diğer kuruluşlar ve özel kuruluşlar tarafından kapalı zarf açık arttırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü küçük büyük yapılar her türlü tesisat işleri her türlü okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, bent, baraj, lojmanlar idare binaları gibi yapılar, yol, sınai yapı, resmi kurum ve hizmet binaları, beton .asfalt karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler her türlü fabrika, her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demiryolları, istasyonlar, oto garlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza ve alış veriş merkezleri, Pazar yeri, otel motel, villa, pansiyon, cami, dispanser, sağlık merkezleri ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri tatil köyleri eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşaat işleri, projeleri ve mimarileri, taahhüt, yaptırmak ve yapma veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üstlenmek her türlü kat karşılığı arsa almak satmak parsellemek sureti ile satmak takas veya inşaat yapmak. Yurt içi ve yurt dışı turistik tesisler toplu konutlar meskenler inşaa etmek bunları satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Yurdun herhangi bir yerinde ve özellikle turizme elverişli bölgelerde araziler almak ve bu arazileri satmak veya turistik olan veya olmayan yerlerde veya konut işleri yapımına müsait arsalar almak ve bu arsalar ı satmak. Yurdun turistik bölgelerinde turizme elverişli tesisler kurmak otel, plaj, tatil köyü, tatil konutları eğlence yerleri inşaa etmek ve bu yerleri satmak işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak onarmak işletmeye açmak veya yeniden satmak. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü ilk madde malzeme yarı mamul, mamul malzemenin alımı, satımını depolamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Asfalt, zemin beton ve yapı malzemeleri laboratuvarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacı ile taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak. Kalite kontrolü amacı ile özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından Gönderilen inşaat ile kagir ve her türlü yapı malzemelerini ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak. Her türlü zemin etüdü deneylerini yapma ve yaptırmak. İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek araştırma uygulama hizmeti vermek rapor düzenlemek, konusu ile alakalı her türlü mimari ve mühendislik plan, proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, yaptırmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 2 -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.