Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 9.3 milyon TL'ye satılık tarla!

Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 9.3 milyon TL'ye satılık tarla! Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 9.3 milyon TL'ye satılık tarla!

Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi, Yalova ili, Merkez ilçesi, Kadıköy Köyü 117 ada 1 parsel, 526 ada 2 parsel ve  527 ada 1 parselde yer alan tarlayı toplam 9 milyon 273 bin 510 TL'ye satıyor...Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Yalova ili, Merkez ilçesi, Kadıköy Köyü 117 ada 1 parsel, 526 ada 2 parsel ve  527 ada 1 parselde yer alan tarla toplam 9 milyon 273 bin 510 TL'ye satışa çıkarıldı. Satış ihalesi 15 Nisan 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. YALOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Yalova ili merkez Kadıköy köyü Tahtalıboğaz mevkii 117 ada 1 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat olmayıp boş konumda ve 26 metre genişliğindedir Yalova Güney çevre yoluna hem huduttur.Yalova-Termal ana yoluna 1300 m, Kadıköy Belde merkezine 1400 m, Özel Mektebim İlköğretim Okuluna 1650 m, Yalova Şehir merkezine (heykele) 4,3 km uzaklıkta olup ulaşım imkanları kısmen asfalt ve kısmen torak yoldur. yağışlı havalarda ulaşımı kısmen 500-600 m yürüme ile ulaşılması mümkündür. imar planındaki yolların ve çevre yolunun daha yapılmadığı görülmüş, Belediyenin tüm altyapı hizmetelrinden kısmen yararlanırbilir konumda olup topoğrafik yapısı %5-10 eğimli konumda, imarsız olup geometrik yapısı düzgün değildir.
Adresi : Kadıköy Merkez YALOVA
Yüzölçümü : 3.424,74 m2
İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığının 05/07/2019 tarihli yazısı ile plan dışı kalan tarla vasfındaki taşınmaz Kadıköy Belediyesi mücavirinde olup plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 684.950,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 15/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı YALOVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yalova ili Merkez Kadıköy köyü Tahtalıboğaz mevkii 526 ada 2 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamaktadır. taşınmazın geometrileri d üzgün ve alanları büyüktür. Yalova-Termal anayluna 1300 m, Kadıköy Belde merkezine 140 m, Özel Mektebim İlköğretim Okuluna 1650 m, Yalova Şehir merkezine (heykele) ise 4,3 km uzaklıkta olup ulaşım imkanları kısmen asfalt ve kısmen toprak yol olup yağışlı havalarda ulaşımı kısmen 500-600 m yürüme ile ulaşılması mümkündür. Beleyenin tüm altyapı hizmetlerinden kısmen yararlanbilir konumda olup topoğrafik yapısı %5-10 eğimli konumdadır. köşe başı parseldir. Çeşitli mahallelere yakındır (bunlar okul,yol, site vb)
Adresi : Kadıköy köyü Merkez YALOVA
Yüzölçümü : 7.304,36 m2
İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığının 05/07/2019 tarihli yazısı ile Kadıköy Belediyesinin mücavirindeve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "ayrık nizam 2 kat" taks=0,30 kask=0,60 olarak"konut alanı" planlıdır.
Kıymeti : 3.601.049,48 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 15/05/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet SarayıYALOVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Yalova ili Merkez Kadıköy köyü Tahtalıboğaz mevkii 527 ada 1 parsel arsa vasıflı taşınmazüzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat olyapı boş konumdadır. parselin geometrisi düzgün ve alanı büyüktür. Yalova-Termal anayluna 1300 m, Kadıköy Belde merkezine 140 m, Özel Mektebim İlköğretim Okuluna 1650 m, Yalova Şehir merkezine (heykele) ise 4,3 km uzaklıkta olup ulaşım imkanları kısmen asfalt ve kısmen toprak yol olup yağışlı havalarda ulaşımı kısmen 500-600 m yürüme ile ulaşılması mümkündür. Beleyenin tüm altyapı hizmetlerinden kısmen yararlanbilir konumda olup topoğrafik yapısı %5-10 eğimli konumdadır. taşınmaz ada bazında olup çeşitli mahallelere yakındır (bunlar okul,yol, site vb)
Adresi : Kadıköy Köyü YALOVA
Yüzölçümü : 9.196,96 m2
İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığının 05/07/2019 tarihli yazısı ile Kadıköy Belediyesinin mücavirindeve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "ayrık nizam 2 kat" taks=0,30 kask=0,60 olarak"konut alanı"planlıdır. taşınmaz güney-batı hududuna bakan çevre yolu boyunca ise kısmen "ticari imarlı" plana sahipdir.
Kıymeti : 4.987.511,41 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 15/05/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet SarayıYALOVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.