Yamar Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yamar Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Yamar Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yamar Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Çağla Pınar Buyruk ve Ufuk Güneri ortaklığında kuruldu. Yamar Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Çağla Pınar Buyruk ve Ufuk Güneri ortaklığında kuruldu. 

Yamar Gayrimenkul İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin konusu:
GAYRİMENKUL 1-Şirket gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü gayrimenkulu alır, satar, satın aldığı gayrimenkulleri kiralar , bu konulara ilişkin aracılık ve danışmanlık hizmeti verir. 2-Şirket yerli ve yasaların izin verdiği çerçevede yabancı gerçek ve tüzel kişilere istedikleri her türlü emlak ve taşınmazın alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konusunda aracılık ve danışmanlık hizmetlerini verir. 3- Kent içinde, kent dışında, belediye sınırları içerisinde veya dışında, imarlı ve imarsız her türlü arsa ve arazinin, konut ve barınma amacıyla kullanılan bağımsız mülkiyet konusu ev, yalı, konak, köşk, villa, kat mülkiyeti yasası çerçevesinde alınıp, satılabilen ve kiralanabilen apartman dairesi ve bağımsız bölümleri, eklentilerinin, şirket, otel, motel, kamping, tatil köyü, turistik restoran, gece kulübü , lokanta, kafeterya, pastahane, diskotek ve benzeri eğlence tesisleri gibi hizmet ve turizm sektörüyle ilgili işletmelerin, apartman biçiminde yapılmış iş merkezi, han, sanayi sitesi, fabrika, atölye, imalathane gibi işyeri ve imalathane olarak kullanılabilen ticari ve sınai binaların, devre mülk sistemi ile edinilmiş bağımsız bölümlerin, devremülk haklarının alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konularında danışmanlık ve aracılık hizmetlerini verir, gerektiğinden bu işleri bizzat kendi bünyesinde yapar. 4- Bu hizmeti yürütülebileceği her türlü işyeri ve şubesini açabilir, başkasının açmış olduğu bu tür işyerlerini işletmek, ortak olmak, satın almak, arsasını alarak inşa etmek, başkalarına kiralar. 5- Şirket yukarıda sayılan aracılık ve danışmanlık hizmetleri gereği pazarlama, reklam ve tanıtım işlerini de yapar. Bu konuda açılacak özel ve resmi ihalelere girer, taahhütlerde bulunur. İNŞAAT 1- Her türlü hisseli, hissesiz arsa, arazi ve binaları satın alarak bunlara her nevi konutlar, işyeri, fabrika binaları, turistik tesisler, spor alanları, yeşil alanlar, toplu konutlar yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, satmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak. 2- Her türlü yol, köprü, baraj, havaalanı, sulama tesisleri, rıhtımlar, limanlar, deniz yapıları, kanalizasyonlar, su arıtma ve getirme tesisleri, hafriyat, asfaltlama işleri, organize sanayi yapıları ve diğer inşaat işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak. 3- Her türlü hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve diğer gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projeleri yapım ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tahsisi, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında dekorasyon, mühendislik, mimarlık, müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. 4- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri, dinlenme evleri, plaj, lokanta, kafeterya, konaklama, eğlence, yiyecek ve içecek tesisleri inşa edebilir. 5- Her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin imali, imal ettirilmesi için gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ithalini, ihracını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapabilir. 6- Her türlü, demir, saç, profil, paslanmaz saç, galvaniz, pirinç, bakır, levha ve diğer madenlerden mamül emteanın ithalatı, ihracatı işi ile iştigal etmek. 7- Her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amaç ve konularına ilişkin olmak kaydıyla; yurtiçi ve yurt dışında her türlü danışmanlık hizmeti verebilir, alabilir, aracılık edebilir. 2. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olmak kaydıyla her türlü emtianın ithalini, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapabilir, pazarlanması hizmetlerinde bulunabilir. Bunlara ilişkin aracılık ve danışmanlık hizmeti verebilir. 3. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olmak kaydıyla pazarlama ,üretim ve benzeri danışmanlık hizmeti verebilir ,alabilir ve aracılık edebilir, bayilik verebilir. 4. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 5. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. 6. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Zekeriyaköy Mah. Tatar Sok.N.2/9 SARIYER