Yap-işlet-devret sözleşmelerindeki düzenlemeler meclis gündeminde!

Yap-işlet-devret sözleşmelerindeki düzenlemeler meclis gündeminde!

Yap-işlet-devret sözleşmelerindeki bazı düzenlemeler meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Sunat, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


İYİ Parti  Ankara  Milletvekili Şenol Sunat, yap-işlet-devret sözleşmelerindeki bazı düzenlemelere ilişkin soru önergesi hazırladı. Sunat, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

İYİ Parti'li Sunat, ''YİD (Yap-İşlet-Devret) yöntemi ile "GARANTİ" ödemeli projeler nedeniyle, geçilmeyen köprüler, kullanılmayan yollar ve havalimanları için, hazineden milyarlarca lira ödenmektedir. Sadece 2018 yılı bütçesinden, geçmediğimiz yol, geçmediğimiz köprü, uçmadığımız havalimanları, gitmediğimiz hastane için 6,2 milyar lira ödenmiştir'' diye konuştu.

Sunat, açıklamalarına şöyle devam etti: ''Ülkemizin ve tüm dünyanın mücadele etmekte olduğu Covid-19 Corona Virüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan kısmi karantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında özellikle ulaşım konusunda, hava, deniz ve karayolu taşımacılığına getirilen sınırlamalar nedeniyle, YİD sözleşmelerinde bulunan "geçiş”, “yolcu” vb. adlar altında yüklenicilere verilen "garanti" ödeme tutarları kriz içinde olan ülkemiz ekonomisi açısından çok büyük ve katlanılmaz bir yük haline gelmiştir. Milletin cebindeki 10 TL'ye bile ihtiyaç duyduğunuz bu süreçte, YİD modeline ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak bazı hukuki tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bunun için gerekli hukuksal yollar da bulunmaktadır. Örneğin Türk Medeni Kanunu 2/1 maddesi ve Türk Borçlar Kanunu'nun 138. Maddesi ile uluslararası mevzuatın düzenleme altına almış bulunduğu “Sözleşmenin Değişen Şartlara Uydurulması Ilkesi” (Clausula Rebus Sic Stantibus- Beklenmeyen Hal Şartı) hakkından yararlanılması ve bu konuda bir an evvel girişimlerde b salgın bitinceye kadar yapılmaması, garantilerin azaltılması vb.) gerekmektedir.''

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın soruları:
1- YİD Sözleşmelerinde “Sözleşmenin Değişen Şartlara Uydurulması şartı” (Clausula  Rebus Sic Stantibus-Beklenmeyen Hal Şartı) düzenlemesi var mıdır?
2- Düzenlemeler var ise bunların uygulanması düşünülüyor mu?
3- Düzenleme yok ise Ulusal ve uluslararası mevzuatın düzenleme altına almış bulunduğu “Sözleşmenin Değişen Şartlara Uydurulması Şartı” hakkından yararlanmayı düşünüyor musunuz? Ne zaman girişimde bulunacaksınız?