Yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin incelenmesi için önerge verildi!

Yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin incelenmesi için önerge verildi!

Olası bir deprem karşısında yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin mesleki sorumluluğu ile ilgili mevzuatların yeterli olup olmadığının incelenmesi için meclise önerge verildi.


Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 Milletvekili tarafından yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin mesleki sorumluluğu ile ilgili mevzuatların yeterli olup olmadığının incelenmesi için meclis araştırması önergesi hazırlandı.

Yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin incelenmesi için önerge verildi!

Olası bir deprem karşısında yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin mesleki sorumluluğu ile ilgili mevzuatların yeterli olup olmadığının incelenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verildi. 

Yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin incelenmesi için önerge verildi!

Olası bir deprem karşısında yapı denetimlerinin ve müteahhitlerin mesleki sorumluluğu ile ilgili mevzuatların yeterli olup olmadığının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge;

GEREKÇE 

''Ülkemizde yaşanan depremler ve olası depremler konunun ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini göstermektedir. 1999 yılından başlayarak günümüze kadar devam eden depremler müteahhitlik mesleğinin de sorgulanmasına yol açmıştır. Söz konusu meslek yönetmeliklerle düzenlense de bu konuda temel yasaya ihtiyaç olduğu açıktır. Ne yazık ki, ülkemizde bir çok yapı izni, yetki, işlem sadece kağıt üzerinde yapılan sembolik bir prosedür haline gelmiş durumdadır. 

Müteahhitlik yapma vasfı olmayan kişilerin müteahhitlik yaptığını görülmektedir. Mesleki belgelendirmeleri yapılmalı, belli sermaye ve bilgi birikimi olmayan kişilerin müteahhit olmalarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda söz konusu mesleği yapan kişilerin inşaat sektörüyle ile ilgili tüm mühendislik meslekleriyle bire-bir bağlantılı çalışması zaruri olmalıdır. 

Türkiye’de 450 bine yakın kayıtlı müteahhit olduğu, bunun 100 bin kişinin kamuya çalıştığı, 350 bin müteahhittin ise özel sektörde çalıştığı bilinmektedir. Bugüne kadar özel sektörde çalışan müteahhitten ancak 30-40 bini mesleki yetki belgesi alabilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen gerekçelerle, müteahhitlerin mesleki sorumluluğu, uyması gereken kurallar ve yasal mevzuatın yeterli olup olmadığının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.''

Dosya için tıklayın

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com