Yapı kayıt belgelerinde ilave bedel için faiz güncellemesi! 

Yapı kayıt belgelerinde ilave bedel için faiz güncellemesi!  Yapı kayıt belgelerinde ilave bedel için faiz güncellemesi! 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı tebliğ ile yapı kayıt belgelerinde yeni düzenleme yaptı. Düzenleme, yapı kayıt belgelerinde ilave bedel için faiz güncellemesini içeriyor...31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsayan imar barışına başvuru yapan vatandaşlar, Yapı Kayıt Belgesi alıyor. 

İmar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunu çözüme kavuşturuluyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgelerinde düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemede, ilave bedel için faizler güncellendi. 

Yeni güncellemeyle, yapı kayıt belgelerinde 1 Ocak'tan itibaren yapılacak güncellemelerde ilave bedel ödenmesi gerektiğinde, ilave bedelde, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31 Aralık 2019 tarihine kadar her ay için yüzde 2 oranında artış yapılacak. 

İlave bedel hesaplaması, 1 Ocak 2020'den itibaren ise yasal faiz işletilerek yapılacak. 

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

Yapı Kayıt Belgesi, yapılarda kaçak çıkılan katlar, kaçak bölümler için veriliyor. Ancak bu durum imar affı anlamını taşımamakta olup, kaçak bölümlerin, katların kayıt altında olduğunu ifade ediyor.

Yapı kayıt belgesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlar tarafından 15 Haziran 2019 yılına kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda imara uygun olmayan yapıların kayıt altına alındığını belirten belgedir.

Yapı Kayıt Belgesi Başvuru! 

Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet sisteminden gerçekleştiriliyor. Yapı kayıt belgesi formunun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak formun eksiksiz olarak doldurulması ve yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasından sonra yapı kayıt sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibi tarafından e-devlet üzerinden alınıyor. Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, yapı kayıt belgesi formu başvuruyu yapan kişinin beyanına göre eksiksiz doldurulup yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasıyla form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe yollanacak. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek. Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir yapı kayıt belgesi düzenlenecek.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirleniyor?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden belirlenen Yapı Kayıt Belgesi bedelinin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde hesaplanıyor.

Yapı kayıt belgelerine yeni düzenleme!

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com