16 / 08 / 2022

Yapı kayıt belgeli Hazine taşınmazlarını satın alma fırsatı!

Yapı kayıt belgeli Hazine taşınmazlarını satın alma fırsatı!

AK Parti Grubu, çevre ve şehircilik alanında bir dizi uygulama değişikliği için 28 maddelik yasa teklifi hazırladı. Teklif kapsamında yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazını satın almak isteyenlere 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru süresi veriliyor.AK Parti Grubu, çevre ve şehircilik alanında bir dizi uygulama değişikliği için 28 maddelik yasa teklifi hazırladı.

Hürriyet Gazetesi'nden Aysel Alp'in haberine göre;TBMM Başkanlığına dün sunulan teklife göre, ev, arsa, tarla satışı için tarafların aynı kentlerde olması gerekmeyecek. Vatandaşlar farklı tapu müdürlüklerinde veya yurtdışında olsalar bile ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul alım satımlarını yapabilecek. Teklifte imar barışından faydalanan vatandaşlarların alım da yapabileceği belirtiliyor. Devletin arazisine villa, alışveriş merkezi, fabrika gibi yapı yaparak imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alanlara satış için fırsat sunuluyor. Buna göre yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazını satın almak isteyenlere 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru süresi tanınıyor.

HACİZ YAPILAMAYACAK

Teklif kapsamında kentsel dönüşümde hak sahipleri, sözleşme gereği taşınmazlarını müteahhide devretmek zorunda kalıyor. Ancak müteahhitlerin üçüncü kişilere olan borçları nedeniyle bu konutlara haciz ve tedbiyzü Yasa teklifiyle bu kişilerin taşınmazlarının müteahhit borcu nedeniyle haczedilemeyeceği ve bunlar üzerinde tedbir konulamayacağı hükmü getiriliyor.

FESİH DE TEKLİFTE

Kentsel dönüşüm alanlarında malikler tarafından anlaşılması sonrasında inşaatın yapımına 1 yıl içinde başlanmamışsa veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa, maliklerin üçte ikisinin çoğunluğuyla müteahhit sözleşmesi feshedilebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespit ederse müteahhide 30 gün süre verip işe başlaması istenecek. Bu uyarıya rağmen işe devam edilmezse sözleşme re’sen feshedilmiş sayılacak. Bu süre içinde hak müteahhit, hak sahiplerine yaptığı kira ödemelerini de geri istemeyecek.

Riskli ve tehlikeli metruk binaların can ve mala zarar vermesini önlemek için yapı sahiplerine, belediye veya valiliklerce bildirim yapılarak yıktırması için 3 gün süre verilecek. Tebligat ise internet sayfalarında 30 gün süreyle ilan edecek. Binaya da tebliğ bildirimi asılacak. Bu sürenin bitiminde hala yıktırılmayan binalar belediye veya valilikçe yıkılarak, masrafı yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden alınacak.

2B’DE EK SÜRE

Orman vasfını kaybetmiş 2B araziler ile Hâzineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru süresini kaçıran, bedelini zamanında ödemeyen, taksitli satışlarda ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 16 Aralık 2019’a kadar süre imkanı sunuluyor.

2B arazileri için başvuru süresi 16 Aralık 2019'a uzatıldı!

İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu'nda değişiklik talebi!