Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan imar barışı uygulaması tam gaz devam ediyor. Yapı Kayıt Belgesi başvuruları 31 Ekim'e kadar alınacak. Peki Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?


İmar barışı uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 Haziran'da başlatıldı. Bu kapsamda imar mevzuatına veya projesine aykırı yapılar kayıt altına alınıyor. Başvurular 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. 
 
Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen vatandaş başvurusunu e-devlet üzerinden yapabiliyor. Başvuru yapan vatandaşın  Yapı Kayıt Belgesi bedelini 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemesi gerekiyor. 

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar barışına giren aykırılıklar

1- Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması,
2- Yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması, 
3- Bina oturum ölçülerinde büyüme, 
4- Bina dış cephesinde projesine aykırı değişiklikler,
 5- Sığınak veya otoparkın yapılmaması / farklı amaçlarla kullanılması, 
6- Bina girişinin farklı yerden yapılması, 
7- Asansörün projesine uygun biçimde yapılmaması,
 8- Ortak kullanım alanlarının bağımsız bölümlere dahil edilmesi gibi aykırılıklar, 
9- Konutun ticari kullanıma yada ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi, 
10- Bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, 
11- Balkon/teras kapatılması, 
12- Islak hacimlerde yer değişikliği gibi aykırılıklar.

İmar barışından faydalanamayan yapılar

1- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar,
2- Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,
3- 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

 

20 soruda tapuda imar barışı işlemleri!