Yapı Kredi Koray, Çankaya projesi davasını temyize götürüyor!

Yapı Kredi Koray, Çankaya projesi davasını temyize götürüyor!Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Ankara Çankaya projesi davası lehine sonuçlandı. Davacı Çankaya Yerel Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 'nın karara itirazını da reddetti...Yapı Kredi Koray GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


26 Ağustos 2013 tarihli Özel Durum açıklamamızda belirtildiği üzere ;Danıştay 6 Dairesi tarafından  2011/634 Esas no ile görüşülen dava dosyası  karar düzeltme aşamasında  şirketimiz lehine  bozulmuş ardından  Ankara  9. İdare Mahkemesi, 2013/586E. - 2013/1089K. sayılı Kararı ile Danıştay 6. Dairesi'nin bozma kararına uyarak, şirketimiz lehine davanın reddine Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiş ve Davacı Çankaya Yerel Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bozmaya uyma ile davanın reddi kararına karşı temyiz yoluna  gitmişti.

Danıştay 6 dairesi temyiz isteminin reddine ve lehimize verilen kararın onanmasına, karar düzeltme temyiz yolu açık olmak üzere  karar vermiştir.