Yapı Kredi Koray Kavaklıdere davasını kazandı!

Yapı Kredi Koray Kavaklıdere davasını kazandı!

Yapı Kredi Koray GYO, Ankara - Kavaklıdere projesi için kendilerine açılan davayı kazandı. Yapı Kredi Koray projenin devam etmesi için Çankaya Belediyesi' ne başvuruda bulunacak...
Yapı Kredi Koray GYO'ndan yapılan açıklama şöyle:


05 Nisan 2013 tarihli   Özel Durum Açıklamasında (ÖDA) belirtilen, Danıştay 6 Dairesi'nde 2011/634 Esas no ile görüşülen dava dosyası ile ilgili olarak, karar düzeltme aşamasında, şirketimiz lehine olmak üzere,  Ankara  9. İdare Mahkemesi'nin davanın kabulüne ilişkin kararı bozulmuştur.

Danıştay 6. Dairesi'nin şirketimiz lehine vermiş olduğu bozma kararı sonrasında, dava dosyası Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Bozma sonrası yapılan yargılamada, Ankara 9. İdare Mahkemesi, 2013/586E. - 2013/1089K. sayılı Kararı ile Danıştay 6. Dairesi'nin bozma kararına uyarak, şirketimiz lehine davanın reddine karar vermiştir. Söz konusu red kararına karşı, Danıştay nezdinde temyiz yolu açıktır.


Gelinen aşamada,  şirketimiz tarafından Ankara-Kavaklıdere  Projesi'nin devam etmesine hukuki bakımdan  engel bir durum olmadığı gerekçesiyle, Ankara-Çankaya Belediyesi tarafından, projeyle ilgili düzenlenen yapı ruhsatının kalan süresinin işlerlik kazanması amacıyla, şirketimiz tarafından Çankaya Belediyesi'ne başvuru yapılacaktır. Çankaya Belediyesi'nden gerekli onayın alınması durumunda, şirketimizin projeye devam etmesi yönünde önünde bir engel kalmayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna  duyurulacaktır.